Dotyczy: oświadczenia Politechniki Gdańskiej przesłanego dnia 04.02.2021 roku do bydgoskich dziennikarzy. MATERIAŁ PRASOWY


Pragniemy poinformować, że dopiero po otrzymaniu oficjalnego stanowiska Politechniki Gdańskiej, skierowanego do Urzędu Miasta Bydgoszczy lub ZDMiKP, będziemy mogli się odnieść szczegółowo do poruszanych w nim kwestii.
Dziś (tj. 04.02)j mamy jedynie fragment niepodpisanego stanowiska, które nie zostało zadresowane do UM i ZDMiKP oraz nie znamy nawet jego autora.
Zapoznając się z zamieszczonym przez dziennikarzy materiałem, pragniemy zauważyć, że kolejne pisma Rzecznika Politechniki Gdańskiej, są sprzeczne z wcześniej przesyłanymi materiałami.
Dotychczasowe stanowisko Uczelni mówiło o „przedwczesnej decyzji ZDMiKP w sprawie zamknięcia mostu", a dzisiaj w swoim stanowisku informują, że „obiekt można było zamknąć jeszcze wcześniej" czy też podjąć inne działania.

W związku z nieoficjalnym stanowiskiem Politechniki Gdańskiej przekazanym za pośrednictwem dziennikarzy (w dniu 4 lutego 2021 roku) informujemy, że:

Przygotowany raport opracowany przez prof. PG Krzysztofa Żółtowskiego dotyczący pomiaru naciągu want Mostu Uniwersyteckiego stał się podstawą spotkania, zorganizowanego w formie videokonferencji, w dniu 11 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli Miasta Bydgoszczy, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznych oraz Inspektora Nadzoru uczestniczyli też: autor opracowania prof. PG Krzysztof Żółtowski, przedstawiciel Wykonawcy p. Marek Gotowski, przedstawiciel firmy projektowej Transprojekt Gdański: Pani Ewa Kordek Klenowska oraz projektant: pan Tadeusz Stefanowski.
Spotkanie miało na celu zapoznanie uczestników z problematyką mostu oraz wypracowanie wstępnego stanowiska co do przyjęcia słuszności dalszego kierunku działania. Strony spotkania ustaliły, że wykazaną zmianę zakotwień want należy poddać szczegółowej ocenie – co przedstawione zostało później w raporcie finalnym.

Strony spotkania ustaliły również, iż w obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem, do czasu jednoznacznego przesądzenia, należy ograniczyć na moście ruch pojazdów ciężarowych . Co niezwłocznie zarządca mostu - ZDMiKP uczynił dnia 22 sierpnia 2020 roku.

Z posiadanych przez ZDMiKP informacji wynika, że projektant mostu Uniwersyteckiego Pan Tadeusz Stefanowski w dniach 11-12 sierpnia 2020 roku poinformował Przedstawicieli Politechniki Gdańskiej o przedmiotowym problemie.

W związku z powyższym pragniemy zauważyć, że wszelkie podjęte deyzje były i są podejmowane w szerokim gronie specjalistów oraz osób bezpośrednio związanych z budową bydgoskiej przeprawy.
Podważanie więc przedmiotowych decyzji, uważamy za bezzasadne.