Kujawska-111Wiosenna pogoda pozwala wykonawcy zwiększyć zakres prac przy rozbudowie ulicy Kujawskiej.
Rozpoczęło się układanie ostatnich warstw nawierzchni w obrębie ronda Kujawskiego. Kontynuowana jest budowa schodów na Wzgórze Wolności, które będą wyposażone w udogodnienie dla rowerzystów.
Dalsze prace na Zbożowym Rynku prowadzą archeolodzy.

Wiosną rozpocznie się porządkowanie terenu i nasadzenia zieleni. Zakończenie wszystkich prac jeszcze przed wakacjami.

Kujawska-222Poprawa pogody pozwoliła uruchomić po zimowej przerwie, pracę regionalnych wytwórni mas bitumicznych. Dzięki temu Wykonawca przystąpił już do układania nawierzchni na ulicy Kujawskiej przy Konopnickiej.
W dalszej kolejności układana będzie nawierzchnia na ul. L. Solskiego oraz ul. Kujawskiej od ronda Bernardyńskiego.
Po zakończeniu przedmiotowych robót oraz oznakowaniu nowych tras, będzie można przełożyć ruch na nowe jezdnie oraz uruchomić sygnalizację świetlną.

Kujawska-666Przy sprzyjających warunkach pogodowych wykonawca rozpocznie też prace przy układaniu nawierzchni na drogach rowerowych w obrębie całej inwestycji. Podbudowa została wykonana już wcześniej.

Na budowie kontynuowane są nadal prace brukarskie, ziemne, energetyczne i gazowe.
Najwięcej robót w tym zakresie mamy na ulicach: Wojska Polskiego, Chołoniewskiego i Zbożowy Rynku.

Kujawska-555Dalsze prace prowadzą też archeolodzy.
Po dotychczasową jezdnią Zbożowego Rynku odkrywane są dalsze pozostałości wczesnośredniowiecznego cmentarza (ok. XI w.) oraz kamiennego traktu , który wiódł w stronę Bramy Kujawskiej (ul. Długa).

Dalszych odkryć archeolodzy spodziewają się jeszcze na wlocie ul. Wiatrakowej oraz pod chodnikiem zlokalizowanym tuż przy kamienicach.

Kujawska-333Kontynuowane są też prace przy budowie schodów łączących ulicę Kujawską ze Wzgórzem Wolności. Docelowo wokół nich nasadzonych zostaną liczne krzewy. Nowe schody będą co kilkanaście stopni będą posiadały platformy o szerokości 2 metrów, w których docelowo mogą zostać ustawione ławki. Z myślą o rowerzystach zamontowana zostanie tak zwana rynna, która umożliwi wygodne prowadzenie roweru pod górę.

Wcześniej takie rozwiązanie zdało egzamin z wiadukcie nad ul. Grunwaldzką oraz kładce nad Kanałem Bydgoskim. Budowa standardowej drogi rowerowej czy podjazdu, w miejscu o tak dużym nachyleniu oznaczałaby bardzo dużą ingerencję w zieleń i zabudowanie skarpy ciągami murów oporowych. Do Parku Wolności możne też dojechać standardowymi drogami rowerowymi od strony ul. Wojska Polskiego.

Ciekawym rozwiązaniem zlokalizowanym pomiędzy obiema jezdniami ul. Kujawskiej pomiędzy rondem i stacją benzynową będzie parking P+R. M on zachęcać do przesiadki na tramwaj i kontynuowania podróży po ścisłym centrum miasta komunikacją publiczną. W tym miejscu zakończyły się już główne roboty ziemne i kanalizacyjne. Teren stanowi jednak nadal zaplecze budowy.

Kujawska-444Warto wspomnieć, że obecnie prowadzone prace, są kontynuacją robót prowadzonych w okresie zimowym. W ostatnich tygodniach na ul. Solskiego wykonane został blisko 100-metrowy odcinek torowiska w kierunku Szwederowa. Płyta torowiska została zabetonowana, rozstawione zostały słupy oraz zainstalowana została cała sieć trakcyjna.

Torowisko w tym miejscu będzie pełniło funkcję torów odstawczych, a docelowo zacznie się nowa linia tramwajowa w kierunku ronda Grunwaldzkiego.

Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć przy realizacji tego zadania kolejnej ingerencji w rondo Kujawskiej. Obecnie w tym miejscu trwają prace ziemne oraz kontynuowana jest budowa chodników i peronów tramwajowych, Kontynuowane są też prace energetyczne i brukarskie.

Kujawska-888Przypominamy, że w ostatnim czasie otwarta została też ulica Toruńska w kierunku ronda Toruńskiego. Jeżeli prace na budowie pozwolą, uruchomiony zostanie także ruch dla pojazdów w kierunku ronda Bernardyńskiego, co jeszcze bardziej upłynni ruchu w tej części miasta.
Uruchomione natomiast kolejnych zatok autobusowe przy Wojska Polskiego oraz ul. Solskiego znacznie usprawniło ruch pasażerski w obrębie ronda Kujawskiego.

W ostatnim czasie dostawione zostały też kolejne wiaty na przystankach zlokalizowanych w obrębie całej inwestycji.

Kujawska-777Nowoczesna arteria
Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy.
Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zrealizowaną już przebudową węzła Szarych Szeregów to ponad 370 mln zł.
Inwestycja polega na budowie nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego.

Konieczna była także modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych.
Zadbaliśmy o wygodną infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów. Na wschodniej jezdni ul. Kujawskiej wytyczony zostanie buspas.