trasa-un-7Dnia 12 maja do ZDMiKP oraz Miasta Bydgoszczy wpłynęła ekspertyza tzw. koreferat przeprowadzona przez Politechnikę Gdańską na zlecenie biura projektującego most tj. Transprojektu Gdańskiego. Wynika z niej, że przyczyną uszkodzenia Mostu Uniwersyteckiego mogły być błędy projektowe.

Pod koniec kwietnia zakończyły się roboty przy podparciu obiektu.
Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy, który przeprowadzi dalsze prace naprawcze.

W związku z opracowywaniem koreferatu na wniosek Politechniki Gdańskiej ZDMiKP udostępnił kopie posiadanych materiałów projektowych. Na tej podstawie powstała obecna ekspertyza (tzw. koreferat) Uczelni z Gdańska, która dnia 12 maja br. została przesłana pocztą elektroniczną do ZDMiKP oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy. Koreferat został też przekazany wszystkich bydgoskim Radnym.

W ekspertyzie (koreferacie) uzyskano wysoki poziom zgodności do wcześniejszego raportu przygotowanego przez profesora Krzysztofa Żółtowskiego (na zlecenie ZDMiKP), na podstawie którego nasza jednostka jako zarządca drogi, podjął decyzję o zamknięciu i podparciu przeprawy.

W przesłanej ekspertyzie wskazano m.in. , że "Z wykonanych obliczeń wynika, że najsłabszymi elementami zakotwień są blachy o grubości 20 mm ze stali S420M, z których przede wszystkim wykonstruowano ścianki skrzynek zakotwienia na przedłużeniu poprzecznicy. Wykonanie tych ścianek ze stali o znacznie niższej grubości niż pozostałe elementy było niedopatrzeniem projektowym. Nie doprowadziło to jednak do całkowitej utraty nośności zakotwień want w pomoście." [...]

Ponadto, przesłane materiały zawierają też alternatywną koncepcję naprawy mostu, która - wraz z samą ekspertyzą - jest przedmiotem wnikliwej analizy z naszej strony.
"Podsumowując należy stwierdzić, że możliwa jest skuteczna naprawa zakotwień dolnych want Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy z zastosowaniem relatywnie prostego układu wzmocnień."[...]

TREŚĆ EKSPERTYZY [pdf]

ANEKS DO EKSPERTYZY - koncepcja naprawy [pdf]

Dostarczona ekspertyza Politechniki Gdańskiej (koreferat) jest szczegółowo analizowana przez inżynierów ZDMiKP oraz naszego eksperta. Ze wstępnego rozpoznania materiału wynika, że niniejszy dokument potwierdza w znacznym zakresie wcześniejszą ekspertyzę Pana Krzysztofa Żółtowskiego o przeciążeniu mocowań zakotwień want.

Naszym zdaniem przesłany materiał jest też dodatkowo nacechowany sformułowaniami , które mają prawdopodobnie za zadanie obniżyć wartość skutków błędów projektowych i podważyć zakres dotychczas podjętych działań (m.in. zamknięcie mostu, docelowych kosztów naprawy mostu). Pewne sformułowania najnowszej ekspertyzy (koreferatu), mogą być odczytane jako próba przeniesienie współodpowiedzialności na innych uczestników procesu budowy Trasy Uniwersyteckiej, być może w świetle przyszłego postępowania sądowego.

W związku z powyższym pragniemy zauważyć, że wszelkie dotychczas podjęte decyzje przez ZDMiKP były i są podejmowane w szerokim gronie specjalistów, a ich celem jest wyłącznie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników tego obiektu.
Jakiekolwiek próby podważanie przedmiotowych decyzji, uważamy za bezzasadne, szczególnie, że to ZDMiKP zarządza drogami na terenie miasta i tym samym bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników oraz konstrukcję mostu.

trasa-3Przypominamy, że obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, który przeprowadzi dalsze prace naprawcze. W ostatnim czasie przeprowadzone zostały 2 wizje lokalne na moście z potencjalnymi wykonawcami.

Z uwagi na szerokie zainteresowanie jego naprawą, po otrzymaniu kolejnych wniosków wykonawców o dodatkową wizję w terenie ZDMiKP zorganizuje ją w najbliższym czasie co wpłynie na przesunięcie terminu otwarcia ofert o kilka dni (z 19 maja na poniedziałek 24 maja).

O postępach procedury przetargowej będzie informować na bieżąco.