kujawska-1Nowe torowisko, jezdnie i chodniki. Doświetlone przejścia, przebudowane ulice i nowe parkingi na osiedlach.
Remonty, rozbudowy i naprawy. Odebrane wyróżnienia i nagrody. Podróż komunikacją usprawniona za pomocą aplikacji.
W ciągu ostatnich miesięcy na bydgoskie drogi wydaliśmy ponad 140 milionów złotych.

- Mijający rok to kolejne zakończone duże inwestycje, które ułatwiły poruszanie się po Bydgoszczy i poprawiły bezpieczeństwo – mówi Wojciech NAlazek p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – Wśród nich są rozbudowana ulica Kujawska, na której nie dochodzi do wypadków, wygodny buspas na Osowej Górze i ponad 20 doświetlonych przejść dla pieszych. Zrealizowaliśmy też kilkadziesiąt mniejszych zadań związanych z remontami i budową chodników, oświetlenia, dróg rowerowych, przejść dla pieszych oraz montażem sygnalizacji świetlnych. Wprowadziliśmy kolejne nowoczesne rozwiązania wzmacniające komunikację publiczną: zakupy biletów przez aplikacje, usługę Google Transit. Po zakończeniu prac na Kujawskiej rozpoczęliśmy kolejną dużą inwestycję związaną z budową nowych mostów, które usprawnią komunikację pomiędzy północną i południową częścią miasta. Dużym wyzwaniem była nieprzewidziana awaria mostu Uniwersyteckiego. Dzięki naszym dynamicznym działaniom prace naprawcze dobiegają już końca i wkrótce znów będziemy mogli udostępnić obiekt do ruchu. Po jego otwarciu przejazd przez centrum będzie znacznie łatwiejszy. W 2021 roku na bydgoskie drogi i ich utrzymanie oraz prace projektowe wydaliśmy ponad 140 mln. zł a na funkcjonowanie komunikacji miejskiej kolejnych blisko 200 mln. zł – dodaje Nalazek

DJI 0001INWESTYCJE zakończone [wybrane]:
- budowa torowiska w ciągu ul. Kujawskiej i przebudowa całej okolicznej infrastruktury: drogi rowerowe, chodniki, drogi dojazdowe, parkingi
- budowa buspasa na ul. Kolbego oraz chodników, dróg rowerowych i przebudowa ulic osiedlowych.
- przebudowa ulicy Siedleckiej (Czyżkówko) wraz z uruchomieniem na tej trasie komunikacji autobusowej.
- rozbudowa Al. Ossolińskich

most-66Prace w toku:
- budowa 2 nowych przepraw mostowych w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego wraz z przebudową torowiska na ul. Perłowej
- rewitalizacja płyty Rynku w Starym Fordonie
- rewitalizacja uliczek w Starym Fordonie od ul. Bydgoskiej do brzegu Wisły
- rozbudowa ul. Smukalskiej od ul. Błądzimskiej do ul. Rajskiej
- naprawa Mostu Uniwersyteckiego
- remont wiaduktów Warszawskich
- budowa północnego wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego
- budowa parkingów w ramach systemu Park & Ride:

Przy realizacji drogowych inwestycji, nie zapomnieliśmy o nasadzaniu setek drzew i krzewów.

rondo-J-5Równolegle do realizowanych inwestycji, prowadziliśmy też prace projektowe dla kolejnych drogowych przedsięwzięć.
W tym roku zleciliśmy między innymi koncepcję przebudowy ronda Jagiellonów oraz kładki dla pieszych nad ul. Wojska Polskiego.
Wraz z mieszkańcami konsultowaliśmy też budowę nowych tras tramwajowych w mieście a obecnie rozmawiamy o przebudowie ul. Nakielskiej.

mural-1Innowacje:
Od tego roku można w Bydgoszczy korzystać z funkcji Google Transit, służącej do planowania podróży komunikacją miejską.
Bilet jednorazowy lub miesięczny można natomiast zakupić poprzez aplikację w telefonie.

– Od września ubiegłego roku Bydgoszczanie – jako pierwsi w Polsce – mogą potwierdzać zbliżeniową kartą płatniczą uprawnienia do przejazdu autobusem lub tramwajem na podstawie biletu okresowego. W tym roku natomiast rozszerzyliśmy płatności za bilet przy pomocy aplikacji w telefonie. Co więcej, nasi pasażerowie już ponad 10 lat temu, również jako pierwsi w kraju, mogli podróżować z biletem okresowym zakupionym online zapisanym w systemie centralnym, bez potrzeby kodowania go na karcie BKM,  – mówi Rafał Grzegorzewski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – Tego typu rozwiązania wpisują się w ideę smart city, która w naszym przypadku materializuje się w postaci konkretnych wdrożeń służących mieszkańcom – dodaje.

tramwaj-operaNagrody i wyróżnienia:
W 2021 roku Miasto Bydgoszcz oraz ZDMiKP w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2021", zostały wyróżnione za wdrożenie na terenie miasta Open Payment System (płatność zbliżeniowa za bilet komunikacji miejskiej).
Bydgoszcz zajęła II miejsce w rankingu miast, w których tramwaje osiągają najwyższe prędkości.
Kujawsko-Pomorska Izba Budownictwa przyznała natomiast wyróżnienie konkursowe za budowę torowiska w ciągu ulicy Kujawskiej.

O wszystkich inwestycjach drogowych oraz postępach robót, informujemy na naszej stronie internetowej oraz kontach społecznościowych ZDMiKP (Facebook, Twitter, Instagram).
Serdecznie zapraszamy