mostek-na-2Rozpoczynamy remont dylatacji mostu północnego na ul. Focha.
Pojawią się zwężenia i ograniczenia prędkości.
W zależności od warunków pogodwych prace potrwają około miesiąca.

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy remont nawierzchni na północnym moście Solidarności w ciągu ulicy Focha (od strony Śluzy).
Do wykonania pozostała jeszcze wymiana dylatacji czyli szczelin pozwalających na prawidłową pracę konstrukcji.
Prace mają na celu zabezpieczyć obiekt przed destrukcyjnym działaniem wody, która dostawała się w dolne warstwy obiektu i prowadziła do jego degradacji.

W pierwszej kolejności prace będą prowadzone na połowie obiektu.
Na jezdni pojawią się więc zwężenia i ograniczenia prędkości. Część robót będzie też prowadzona na chodniku.
Roboty utrzymaniowe potrwają około miesiąca.

focha-123Przygotowujemy się do przebudowy północnych mostów "Solidarności".
Zamówiliśmy już koncepcję dla budowy nowej północna przeprawy, która pomoże znaleźć najlepsze rozwiązanie uwzględniające również oczekiwania pieszych i rowerzystów.
Stalowo-żelbetowa konstrukcja nie spełnia już współczesnych norm i wymagać będzie w perspektywie najbliższych lat kompleksowej przebudowy.

Projektanci opracowują już 3 warianty przyszłej trasy. Różnić mają się liczbą pasów ruchu, lokalizacją przystanków, chodników i tras rowerowych.
Wszystkie warianty będą uwzględniały dowiązanie do istniejącej infrastruktury rowerowej oraz planowaną przebudowę ul. Focha związaną z budową Nowego Portu. Częścią tej deweloperskiej inwestycji jest budowa nowej ulicy łączącej ulicę Obrońców Bydgoszczy z ul. F. Focha wraz z przebudową skrzyżowań.
Projektanci zaplanują poza tym schody i pomosty serwisowe w niezbędnym zakresie, a także powiążą chodniki i ścieżki rowerowe z bulwarami nad Brdą od strony śluzy.

mostek-na-3Warto wiedzie
Mosty „Solidarności" w ciągu ul. marsz. F. Focha to zespół 6 obiektów (4 drogowych i 2 tramwajowych) nad Brdą i Młynówką. Pierwsza drogowa przeprawa w tym miejscu funkcjonowała prawdopodobnie od 1840 roku. W latach 1885-1890 mosty wzniesiono na nowo w linii prostej. Pierwszy od strony wschodniej był most Wilhelmsbrücke (po 1920 r. zwany Jagiellońskim), a za nim Hafenbrücke (Portowy) spinający brzegi Młynówki.

Zostały one zniszczone w czasie II wojny światowej. Konstrukcja południowych mostów pochodzi z 1955 roku. Wówczas w osi jezdni znajdowało się także torowisko tramwajowe. Mosty tramwajowe i w ciągu jezdni północnej powstały natomiast w latach 1977-82.

Dzisiaj mało kto pamięta, ze w tym miejscu rozważano przebudowę południowych mostów na konstrukcję podwieszoną z pylonem, pod który wykonano już część fundamentów. Pomysł jednak upadł głównie z przyczyn technicznych.