NAkielska-2Ulica Nakielska stanie się od przyszłego roku drogą wojewódzką, a co zabiegał Prezydent Bydgoszczy.
Ułatwi to pozyskiwanie środków unijnych na zaplanowaną rozbudowę.

Ze względu na rządowe cięcia w finansowaniu samorządów, duże inwestycje drogowe mogą być obecnie finansowane w oparciu o środki zewnętrzne.

Dlatego w ubiegłym roku nasze Miasto wystąpiło do Marszałka Województwa o nadanie ciągowi ulic Nakielskiej i Łochowskiej aż do węzła Miedzyń statusu drogi wojewódzkiej. Tylko drogi o takim statusie mogą być rozbudowywane w oparciu o fundusze unijne dla regionów.

nak-nakSejmik województwa 26 września przyjął taką uchwałę.
Zmiana kategorii drogi na obszarze miasta Bydgoszczy umożliwi dostęp do puli środków związanych z przebudową dróg ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w perspektywie finansowej 2021-2027.

Prace koncepcyjno-projektowe dla ulicy Nakielskiej trwają. Zadanie podzielono na trzy odcinki:
• Odcinek Łochowska-Nasypowa – dla tej części odbyły się już konsultacje, po uzyskaniu decyzji środowiskowej zakończą się prace nad koncepcją, która była konsultowana z mieszkańcami. Jeszcze w tym roku planowany jest przetarg na projekt budowlany i wykonawczy.
• Odcinek wiadukt-Nasypowa - opracowano koncepcję programowo-przestrzenną, odbyły się konsultacje społeczne, prowadzone są rozmowy z PKP na temat optymalnego połączenia inwestycji z rozbudową linii kolejowej.
• Odcinek Nasypowa – Rondo Grunwaldzkie – Opracowano warianty przekrojów poprzecznych ulicy (bez wyburzeń) , odbyły się konsultacje społeczne, rozwiązania są opiniowane przez rady osiedli.

Do czasu rozbudowy ulicy realizowane są inne zadania poprawiające przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych:
• doświetlanie przejść dla pieszych (w tym roku na wysokości ul. Chłodnej),
• zmiany w organizacji ruchu (np. przy Wrocławskiej),
• remonty chodników.