wia-1Wykonawca prowadzi już pierwsze prace przygotowujące do rozbiórki wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej.Demontowane są kolejne elementy obiektu.
Na budowę zjeżdża ciężki sprzęt. Uwaga kierowcy będą zmiany w organizacji ruchu.
W poniedziałek 17 października zamknięty zostanie przejazd pod obiektem i tym samym dojazd do ul. Modrzewiowej.

wia-2Obecnie ruch pojazdów prowadzony jest dwukierunkowo sąsiednim wiaduktem. Pozwala to Wykonawcy prowadzić prace rozbiórkowe istniejącego wiaduktu nad torami kolejowymi.
Na budowie nowego wiaduktu rozebrana została nawierzchnia na jezdni i chodniku, wykonano tymczasowy przejazd od strony kościoła do ul. Armii Krajowej oraz trwa rozbiórka betonowych płyt wzmacniających nasypy.
W ciągu tygodnia powinny rozpocząć się roboty palowe za przyczółkami istniejącego wiaduktu.

wia-3Sporo kłopotu sprawiają wykonawcy sprawy związane z prowadzeniem robót nad torami – Spółka PKP PLK zaostrzyła warunki i tzw. wyłączenia kolejowe będą krótsze niż zapowiadano.
Wyłączenia kolejowe to czas pomiędzy przejazdami pociągów, w którym wyłącza się trakcję elektryczną, by umożliwić wykonywanie robót budowlanych.
Z uwagi na intensywny ruch kolejowy (przebiegają tędy aż trzy linie kolejowe, w tym jedna do Warszawy, a druga to magistrala węglowa), takie wyłączenia są możliwe jedynie w nocy.

wia-4Nowy obiekt będzie wyglądał podobnie jak sąsiedni wiadukt – pojawią się łuki nośne z rur stalowych oraz podwieszone do nich przęsło stalowe. Obiekt nadal będzie posiadał 2 pasy ruchu, ale dostosujemy go też do potrzeb pieszych i rowerzystów.
Długość gwarancji to 15 lat.
Wartość zadania to prawie 30 mln zł.


Jeśli w trakcie prac nie wystąpi konieczność dodatkowych robót, prace budowlane potrwają około roku.
Wykonawcą jest firma Mostostal Kielce, która niedawno wykonywała wiadukt w ciągu ulicy Wojska Polskiego.