raport-1Zamontowane i nasunięte nad rzekę zostały wszystkie elementy stalowe mostu tramwajowego nad Brdą, który właśnie jest betonowany.
Ułożona została nawierzchnia i torowisko po północnej stronie ul. Fordońskiej.

Tempo prowadzonych robót nadal jest niezadawalające i może mieć wpływ na termin końcowy realizacji zadania.

raport-6Firma Trakcja S.A. prowadzi betonowanie mostu tramwajowego. Wykonano podpory mostu drogowego.
Wykonawca ułożył nawierzchnię i torowisko na północnej stronie ul. Fordońskiej. Prowadzone są roboty przy układaniu torowiska po stronie południowej.

Nadal jednak nie wykonano chodnika na tym odcinku, a brak możliwości przejścia pieszych, nie pozwala na oddanie do ruchu północnej jezdni ul. Fordońskiej i ul. Łęczyckiej.
Wstrzymuje to poza tym rozpoczęcie robót na jezdni południowej ul. Fordońskiej.

raport-2W ramach budowy mostów powstaje też nowe torowisko na ul. Perłowej.
Dokonano już montażu torowiska na prawie całej długości przebudowywanego odcinka i słupów trakcyjnych.
Nadal jednak kontynuowane są roboty związane z infrastruktura podziemną i sanitarną na ul. Toruńskiej przy ul. Perłowej.


Niewystarczający postęp robót

Zmiany w harmonogramie robót i ograniczone postępy robót drogowych na ul. Fordońskiej oraz torowych na ul. Perłowej zmusiło nas już w listopadzie 2021 roku do wystosowania do firmy Trakcja S.A. pierwszych pism ponaglających. Od tego czasu wysłaliśmy już kilkanaście dokumentów w tej sprawie, a na cotygodniowych radach budowy przedkładamy wykonawcy nasze kolejne uwagi dotyczące konkretnych prac.

Wymusiliśmy na wykonawcy zmianę kierownika prac na budowie, nie wyraziliśmy też zgody na zmianę jakichkolwiek terminów realizacji robót oraz wynagrodzenia, które naszym zdaniem są bezzasadne ze strony Wykonawcy.

raport-4Dodatkowo, zbyt małe zaangażowanie na budowie ludzi i sprzętu oraz brak koordynacji robót budowlanych, spowalnia dalsze prace i przedłuża utrudnienia w ruchu drogowym na tym odcinku oraz grozi niedotrzymaniem terminu końcowego.

Niepokoją nas sygnały o problemach z podwykonawcą realizującym konstrukcję stalową dla obiektu drogowego. Obiekt już powinien być montowany na podporach równolegle do mostu tramwajowego, który obecnie jest betonowany.

Wykonawca został wybrany w drodze otwartego, transparentnego przetargu, w którym zobowiązał się, pomimo przewidywanych trudności na budowie, do zachowania terminów końcowych. Wystartowało w nim 13 podmiotów, a do najkorzystniejszej oferty przedłożonej przez firmę Trakcja (obecny Wykonawca) miasto zdecydowało się dołożyć blisko 20 mln zł. Obecny koszt inwestycji to 153 mln zł. Zawarta umowa, w przypadku opóźnień z winy wykonawcy, przewiduje konsekwencje finansowe.

raport-5Na bieżąco monitorujemy sytuację na budowie i postęp prac.
Jesteśmy też w stałym kontakcie z Zarządem firmy Trakcja S.A., któremu przekazujemy uwagi do stanu zaawansowaniem prac.

Budowa nowych mostów nad Brdą to obecnie największa miejska inwestycja. Tylko prace budowlane pochłoną ponad 153 mln złotych.
Przy jego realizacji wykorzystujemy środki unijne. Wszystkie tego typu projekty musimy zakończyć i rozliczyć do końca 2023 roku.