wia-AK-1Wykonawcy po trudnych negocjacjach z PKP PLK udało się otrzymać nowe czasowe pozwolenia na wyłączenie sieci trakcyjnej i wstrzymanie ruchu pociągów pod przebudowywanym wiaduktem w ciągu ul. Armii Krajowej.
Umożliwi to wznowienie prac rozbiórkowych.
Kontynuowane będą jeszcze rozmowy w sprawie kolejnych wyłączeń niezbędnych do montażu zupełnie nowej konstrukcji.

Wykonawca rozebrał już nawierzchnię na jezdni i chodniku oraz bariery ochronne. 
Zdemontował betonowe płyty wzmacniające nasypy oraz wykonał rozbiórkę części wiaduktu nad jezdnią pod wiaduktem.
W tym tygodniu rusza rozbiórki obiektu nad samą linią kolejową.
Te prace będą prowadzone tylko w nocy.

wia-AK-2Wykonawca otrzymał niezbędne pozwolenia od Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe na wyłączenie sieci trakcyjnej i wstrzymanie ruchu pociągów pod obiektem. Dzięki temu będzie można przystąpić do prac rozbiórkowych, które realizowane będą wyłącznie w nocy przez kilka godzin.
Prace będą realizowane w nocy z 14/15; 16/17 oraz 20 listopada.
Wcześniejsze uzgodnienia zostały wypowiedziane ze względu na specjalne transporty węgla.

W minionym tygodniu Wykonawca prowadził na budowie palowanie przy przyczółku północnym i rozbiórki poza obszarem torowiska.

wia-AK-3Kontynuowane będą też dalsze rozmowy z PKP Polskie Linie Kolejowe w sprawie kolejnego wyłączenia trakcji elektrycznej pod obiektem, niezbędnym do dalszej rozbiórki a potem tez montażu nowego wiaduktu..
Budowa wiaduktu w ciągu Armii Krajowej to koszt prawie 30 mln zł.
Wykonawcą jest firma Mostostal Kielce, która niedawno wykonywała wiadukt w ciągu ulicy Wojska Polskiego.
Zakończenie prac było planowane w połowie przyszłego roku.