parking-tablicaTrwa wyjaśnianie zdarzenia, które miało miejsce 1 listopada na parkingu przy ul. Zaświat. W pasie drogowym rozstawiono baner parkingowy, przy którym pobierano od kierowców, opłaty za pozostawienie samochodów.
Informacje przekazali nam zbulwersowani mieszkańcy. Pomysłodawcom nielegalnego parkingu grożą konsekwencje.

W Dniu Wszystkich Świętych w pasie drogowym ulicy Zaświat, w niedalekiej odległości od cmentarza, rozstawiony został baner informujący kierowców o płatnym parkingu.
Organizator tego procederu pobierał opłaty od kierowców zmierzających na cmentarz - 15 zł za godzinę parkowania.
Obecnie trwa wyjaśnienie sprawy.

Wysłaliśmy pismo do organizatorów "dzikiego" parkingu o wyjaśnienie przedmiotowej sprawy i przedstawienie wymaganych dokumentów.
Zwróciliśmy się też do PKP, których teren przylega do naszego pasa drogowego, w celu sprawdzenia ewentualnych niejasności w przedmiotowej sprawie.

Jeżeli okaże się, że parkowanie było nielegalne, wobec organizatorów wszczęte zostanie postępowanie administracyjne, za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi.
Kwestiami nielegalnego pobierania opłat, mogą natomiast zająć się już inne Organy za to odpowiedzialne.

Warto nadmienić. że z uwagi na duży brak miejsc parkingowych, nigdy nie wydajemy zgody na prywatne prowadzenie parkingów na osiedlach a szczególnie w dniu Wszystkich Świętych.

Pamiętaj o przepisach
Przypominamy, że jakakolwiek działania w pasie drogowym wymagają zawsze zewolenia Zarządcy drogi czyli ZDMiKP. Dotyczy to osób zajmujących się nie tylko handlem przy ulicy lub chodniku ale też w sytuacji rozstawienia reklam czy rozkopami prowadzonymi w ramach konkretnych inwestycji.

W takiej sytuacji należy wystąpić do ZDMiKP z wnioskiem o wydanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
W przedmiotowych sprawach wydajemy decyzje (koszt zajęcia pasa waha się wtedy od 60 groszy do 1,30 zł za metr kwadratowy) lub zawieramy umowę cywilno-prawną.