gru-4Kontynuujemy prace związane z kompleksowym remontem ulicy Grudziądzkiej.
Do wymiany krawężników i chodników dodaliśmy też wymianę oświetlenia i przebudowę pobliskich miejsc postojowych.
Ta ważna ulica, stanie się niewątpliwie wizytówką bydgoskiego śródmieścia.
Roboty budowlane w tym miejscu zakończą się wiosną.

gru-3Na ul. Grudziądzkiej prace prowadzimy od placu Poznańskiego do ul. Krótkiej.
W pierwszej kolejności wymieniliśmy krawężniki. Nawierzchnia na samej jezdni miała zostać ułożona wiosną.
W związku jednak z rozpoczętymi już pracami w obrębie ciągów pieszych i sprzyjającymi warunkami pogodowymi (łagodna zima), podjęliśmy decyzję o remoncie chodników na przedmiotowym odcinku i wymianie oświetlenia na energooszczędne.

gru-1Betonowe płyty chodnikowe układamy w karo z kamienną opaską. To standard wprowadzony wraz z utworzeniem parku kulturowego obejmującego Stare Miasto i cześć Śródmieścia.

Obecnie porządkujemy i remontujemy też miejsca postojowe znajdujące się w pasie drogowym oraz dojazdy do posesji
Dopiero po zakończeniu wszystkich robót, ułożona zostanie nowa nawierzchnia na jezdni.

gru-2Prace planujemy zakończyć wiosną bieżącego roku.
Obecnie na odcinku prowadzonych robót można spodziewać się zwężeń drogi i ograniczeń prędkości.
Koszt wszystkich zadań to prawie 1,5 mln zł.

Nasze obecne inwestycje przy ul. Grudziądzkiej są uzupełnieniem publicznych i prywatnych inwestycji w tej części miasta.
W 2021 roku oddano do użytku gmach nowej siedziby Instytutu Pamięci Narodowej. W ubiegłym roku natomiast zakończyła się budowa wielopoziomowego parkingu, który pozwolił uporządkować teren przy budynkach Urzędu Miasta. Przed wejściem do Urzędu Miasta zaaranżowano również deszczowy ogród. Po północnej stronie ul. Grudziądzkiej zrealizowano również inwestycje deweloperskie, które wypełniły luki w zwartej zabudowie.