mostek-8

Wykonawca odpowiedzialny za budowę nowych mostów nad Brdą firma Trakcja S.A. przechodzi do realizacji kolejnego etapu robót drogowych na ul. Toruńskiej i Kazimierza Wielkiego .
W obszarze przyległym do nowego frontu robót wprowadzone zostaną duże zmiany w organizacji ruchu.

Cały obecny ruch drogowy po południowej stronie rzeki Brdy poprowadzony zostanie tymczasowymi rondami i drogami objazdowymi do istniejącej przeprawy mostowej.

Szczegóły zmian w organizacji ruchu, wprowadzonego objazdu oraz zmian w funkcjonowaniu transportu zbiorowego zostały opisane poniżej.

I. Zmiany w układzie drogowym:

1. Bezpośredni wjazd na most z ulicy Kazimierza Wielkiego od strony południowej będzie niemożliwy. Wjazd i wyjazd z mostu tylko przez: ul. Nowotoruńska – tymczasowe rondo – ul Toruńska (objazdem wzdłuż torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej).

•skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego/Toruńska- wlot północny: ruch kołowy poprowadzony objazdem na ul. Toruńskiej wzdłuż torowiska tramwajowego, aż do tymczasowego ronda,

•skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego/ Toruńska- wlot południowy: możliwa relacja „w prawo" w ul. Toruńską (brak przejazdu kołowego przez torowisko),

•skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego/Toruńska- wlot zachodni: odcinek ul. Toruńskiej będzie służył tylko jako dojazd do prywatnych posesji - możliwy dojazd tylko do posesji.

•skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego/Toruńska- wlot wschodni: możliwa relacja „w lewo" w ul. Kazimierza Wielkiego (brak przejazdu kołowego przez torowisko).

2. Wprowadzenie tymczasowych rond:

- na wysokości skrzyżowania Toruńska/ Nowotoruńska (od poniedziałku 06 lutego)

- na skrzyżowaniu Nowotoruńska / Kazimierza Wielkiego (wdrożenie rozpocznie się od środy 08 lutego);

3. Ogólny schemat zmian w organizacji ruchu po zakończeniu wprowadzania wszystkich zmian tj. od czwartku 9 lutego 2023 r.

Kazimierza

II Zmiany w transporcie publicznym:
Ruch tramwajowy będzie odbywał się bez zmian

Od poniedziałku (06.02) autobus linii nr 59 (w obu kierunkach) nie będzie kursował mostem Kazimierza Wielkiego.
Objazd dla linii nr 59 wytyczono przez: ul. Toruńska – rondo Toruńskie – most Pomorski – M. Skłodowskiej Curie – od ul. Jurasza powrót na swoją trasę.

Przystanki wyłączone w obsługi pasażerskiej:
- Skłodowskie-Curie / Gajowa (w obu kierunkach)
- Skłodowskie-Curie / Bałtycka (kierunek Błonie)
- Skłodowskie-Curie / Łęczycka(kierunek Błonie)
- Bałtycka / Skłodowskiej-Curie (kierunek Kapuściska / Łęgnowo)
- Most Kazimierza Wielkiego (w obydwu kierunkach)
- Fordońska/ Szajnochy (kierunek Błonie)
- Kazimierza Wielkiego / Toruńska ( obydwu kierunkach)

Przystanki na trasie objazdowej:
Rondo Skrzetuskie (kierunek Kapuściska/Łęgnowo)
Rondo Fordońskie (w obydwu kierunkach)
Rondo Toruńskie (kierunek Kapuściska/Łęgnowo w istniejącej zatoce ulicy Toruńskiej; kierunek Błonie po skręcie w prawo na moście Pomorskiem- przystanek tymczasowy)
Toruńska / Łuczniczki (w obydwu kierunkach – przystanek istniejący)
Nowotoruńska / Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (kierunek Kapuściska/Łęgnowo przystanek tymczasowy, kierunek Błonie przystanek istniejący)

Jednocześnie informujemy, że przystanek Kazimierza Wielkiego /Toruńska dla linia nr 36N w kierunku Nakielska/Lisia, Belma - - będzie zawieszony
Linia ta będzie korzystać z przystanku Nowotoruńska / Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.