azuazu-4Zgodnie z uchwałą Rady Miasta zaktualizowaliśmy listę ulic, które wymagają przebudowy na bydgoskich osiedlach.

W ciągu ostatnich 8 lat liczba bydgoszczan mieszkająca przy drogach gruntowych spadła prawie o połowę.
To efekt wybudowania ponad 90 lokalnych ulic o długości prawie 50 kilometrów.

Podstawową formą realizacji osiedlowych inwestycji drogowych jest od kilku lat uchwalony przez Radę Miasta Bydgoszczy program utwardzania ulic gruntowych. Po konsultacjach ze społecznościami lokalnymi oraz radami osiedli został on zaktualizowany.

Nowy pakiet zadań do realizacji został wybrany na podstawie takich parametrów jak:
- gęstość zaludnienia na danej ulicy (kryterium o największej wadze),
- ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi),
- wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu
- wskaźnik sumy długości lokalnych dróg gruntowych na terenie danego osiedla do sumy długości wszystkich lokalnych dróg gruntowych na terenie miasta - to rozwiązanie premiujące osiedla gdzie „gruntówek" jest najwięcej.

aury-1Przed opracowaniem aktualizacji rozwiązania oceniali eksperci oraz rady osiedli.

Nowym rozwiązaniem będzie też możliwość budowy ulic w tym programie w dobrze sprawdzającej się technologii z wykorzystaniem ekokostką oraz płyt ażurowych. To efekt bardzo dobrych wyników pilotażowego programu utwardzania ulic tymi materiałami. 

Ulice, dla których rozpoczęto prace dokumentacyjne w ostatniej edycji programu, a z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych nie zostały jeszcze zbudowane będą realizowane w pierwszej kolejności. Są to ulice, dla których została przygotowana dokumentacja projektowa (koncepcja, program funkcjonalno-użytkowy) i przeprowadzono konsultacje społeczne.

Lista ulic:

Zgodna z punktacją
Alfabetyczna