je-1Dzięki współpracy z sąsiednimi gminami, drogi rowerowe coraz częściej są nie tylko atrakcyjnymi szlakami rekreacyjnymi, ale odgrywają ważną rolę komunikacyjną.
Na ul. Jeździeckiej kończymy budowę drogi rowerowej, która lepiej skomunikuje Bydgoszcz z gminą Osielsko.


Inwestycja obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Podkowa do ul. Gdańskiej, z nawiązaniem do istniejącego fragmentu pomiędzy ulicą Bydgoską a ul. Słowackiego w Niemczu.
Łączna długość nowego ciągu pieszo-rowerowego wynosi 2,3 km, a szerokość to 3 m.

Nowa infrastruktura ułatwi bezpieczne poruszanie się pomiędzy różnymi częściami Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku oraz dojazd do pobliskich miejscowości na terenie gminy Osielsko (m.in. Niemcz, Maksymilianowo).

To jeden z elementów tworzenie spójnej i wygodnej sieci rowerowej na terenie Metropolii Bydgoszcz.

je-3W ramach wykonanych robót przebudowaliśmy infrastrukturę podziemną.
Wykonaliśmy przystanki autobusowe i przejścia dla pieszych.
Powstało też nowe oświetlenie LED.
Na ciągu pieszo-rowerowym ułożyliśmy nawierzchnię.

Obecnie ustawiane i regulowane są krawężniki w rejonie przebudowywanych skrzyżowań co pozwoli przy sprzyjających warunkach pogodowych, ułożyć nawierzchnię na w obrębie jezdni.
Wykonawca wymaluje jeszcze oznakowanie poziome.

Pas zieleni ozdobi aż 318 drzew.
Po obu stronach rowerowej trasy dosadzonych zostanie również kilkaset krzewów.
Tak rozbudowany program nasadzeń to między innymi efekt spotkań i konsultacji z mieszkańcami.

je-4Nowa infrastruktura powstaje na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz i Gminą Osielsko.
Zakłada ono sfinansowanie zadania po połowie.
Wartość inwestycji to ok. 5 mln zł.