bboooJuż tylko do wtorku (6.06 godz. 12.00) można zgłaszać pomysły do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do tej pory ogółem zaproponowano ich już ponad 450, ale ta liczba na pewno się jeszcze zwiększy.
Na zadania z BBO przeznaczonych ma zostać blisko 16 mln zł.


Co roku dzięki Waszym głosom, realizujemy wiele nowych inwestycji drogowych w mieście.
Powstają chodniki, parkingi oraz drogi rowerowe. Przebudowujemy drogi gruntowe i doświetlamy przejści dla pieszych.


Do wyboru są 4 rodzaje projektów, wszystkie znane z poprzedniej edycji:

duże zadania ponadosiedlowe,
projekty na wybranych osiedlach,
projekty społeczne
mikroprojekty.

Projekty ponadosiedlowe wyróżniają się wartością zadania, która może wynieść nawet 1,54 mln zł. Do każdego takiego projektu niezbędne jest dołączenie trzech uchwał Rad Osiedli.

W kategorii projektów – osiedlowych – do wydania jest 13,1 mln zł. To oznacza kilkadziesiąt nowych inwestycji, które doczekają się realizacji. W przypadku projektów osiedlowych nie trzeba dołączać uchwał Rad Osiedli. Podział pieniędzy na konkretne osiedla znajduje się na stronie: www.bdgbo.pl oraz w formularzu zgłoszeniowym.

Z kolei mikroprojekty osiedlowe – tu koszt pojedynczego zadania nie może przekroczyć 10 tys. zł.

Projekty społeczne to natomiast zadania nieinwestycyjne. W tej kategorii mogą być zgłaszane przedsięwzięcia dedykowane m.in. dzieciom, młodzieży i seniorom. Z założenia mają to być działania z zakresu m.in. animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, ekologii, integracji, sportu. 

Kalendarium BBO w 2023 roku

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców:  do 6 czerwca godz. 12.00;
Weryfikacja przez Zespół ds. weryfikacji: do 30 października;
Dyżury konsultacyjne, warsztaty pisania wniosków: do 6 czerwca;
Weryfikacja obywatelska: do 15 września, weryfikacja Zespołu ds. weryfikacji do 30 października;
Głosowanie mieszkańców: od 2 listopada godz. 12.00 do 30 listopada godz. 12.00;
Ogłoszenie listy projektów do realizacji: 31 grudnia 2023 r.

azury-2Warto wiedzieć
Bydgoski Budżet Obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznych.
Mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednio wybierają zadania, które trafią do realizacji w kolejnym roku.
Na ten cel miasto zabezpiecz w 2024 roku blisko 16 mln zł.

Dzięki Waszym propozycjom i oddanym głosom w Bydgoszczy budujemy nowe parkingi, drogi rowerowe, utwardzimy ażurami kolejne ulice osiedlowe, doświetlamy przejścia dla pieszych i remontujemy chodniki.