smuk-4Zakończyliśmy gruntowną przebudowę ul. Smukalskiej.
Ważnym elementem inwestycji, była budowa nowej 3-kilometrowej drogi rowerowej łączącej osiedla Piaski ze Smukałą.
Zakończona inwestycja zdecydowanie poprawiła też bezpieczeństwo i wygodę pieszych oraz pasażerów komunikacji miejskiej.

smuk-3Przebudowa ulicy Smukalskiej objęła 3-kilometrowy odcinek od ul. Błądzimskiej na Piaskach aż do ul. Rajskiej w Smukałę. W ramach inwestycji powstała nowa jezdnia, chodniki, zmodernizowana została też pętla autobusowa oraz oświetlenie. 
Cała trasa jest przystosowana do ruchu autobusowego.
Powstały zatoki autobusowe, perony, na których ustawiono wiaty oraz ławki.
Obecnie wykonawca prowadzi prace porządkowe.

smuk-2Rowerowa droga 
Na całym odcinku ul. Smukalska zyskała nową drogę rowerową biegnącą przez malowniczą część Bydgoszczy położona na lewym brzegu Brdy, graniczącą z lasem.
Tę część inwestycji zrealizowaliśmy z unijnym wsparciem.

W połowie nowej ulicy powstało również miejsce do odpoczynku dla rowerzystów ze stolikami i ławkami 

smuk-1Cała trasa stała się kolejnym bezpiecznym szlakiem rowerowym dla osób podróżujących w kierunku terenów rekreacyjnych w Smukale, Janowie oraz nad Zalewem Koronowskim.

Nowa ścieżka rowerowa na Piaskach połączyła się m.in. z duktem leśnym biegnącym do Myślecinka oraz ze ścieżką rowerową wybudowaną w wąwozie ul. Smukalskiej.

smuk-5Dużo zieleni, tysiące krzewów
Dzięki rozbudowie infrastruktury wody deszczowe nie trafiają już z ulicy bezpośrednio do Brdy tylko są oczyszczane. W pierwszej kolejności spływają do separatorów, a następnie do jednego z 4 zbiorników retencyjno- rozsączających.

W nowym pasie drogowym nasadziliśmy 130 drzew i ponad 10 tysięcy krzewów.
Ulicę zdobią przede wszystkim dorodne egzemplarze brzóz i dębów szypułkowych. Drzewa pojawiły się między innymi w okolicy parkingu przy ul. Błądzimskiej, pętli na Piaskach, skrzyżowania z ulicą Agrestową. Krzewy pomogły zazielenić skarpy przyległe do nowej jezdni oraz pętlę w Smukale.

Inwestycja kosztowała 25,5 mln zł i była zrealizowana z unijnym wsparciem.

W poprzednich latach na całym 7-kilometrowym ciągu łączącym Jachcice, Piaski i Smukałę zrealizowaliśmy kilka innych inwestycji:
• Zmodernizowaliśmy ulicę Saperów
• Przebudowaliśmy odcinek ul. Smukalskiej w wąwozie na Piaskach
• Odnowiliśmy nawierzchnię ul. Smukalskiej pomiędzy ul. Szamarzewskiego i wąwozem
• Doświetliliśmy część przejść dla pieszych na ul. Saperów