mo-3Wykonawca (firma TRAKCJA S.A.) kontynuuje prace przy budowie mostu drogowego i tramwajowego nad Brdą.
Wykonywane są ostatnie odcinki torowisk. Montowana jest sieć trakcyjna i układana nawierzchnia.
Przed nami ostatni etap robót, po którym będzie można sukcesywne udostępniać do ruchu torowiska i docelowe jezdnie. Pierwsze tramwaje przejadą nowym mostem jeszcze w tym roku.

mo-2Na całej długości mostu tramwajowego ułożone zostało torowisko i zamontowane słupy trakcyjne.
Wykonany został też dojazd na obiekt od strony ul. Fordońskiej.

Obecnie na dojeździe na obiekt od strony południowej, układane są płyty betonowe, w których zamontowane zostaną tory tramwajowe.

mo-1Wykonawca betonuje też rozjazdy na ul. Toruńskiej w kierunku mostu oraz montuje sieć trakcyjną na nowym torowisku.

Na płycie mostu drogowego, która została już zabetonowana, trwa montaż krawężników i kratek odprowadzających wodę. Prowadzone są też prace na dojazdach do obiektu od strony południowej.

Kontynuowane są roboty na jezdni ul. Fordońskiej od strony rzeki. Wykonawca nie przewiduje tu jednak większych utrudnień w prowadzeniu pracach, w związku z nieliczną zabudową po tej stronie drogi.
mo-6Przy budowie torowiska przy ul. Perłowej zakończone zostało betonowanie rozjazdów.
Wykonane zostały też chodniki, nawierzchnia uliczek dojazdowych (ul. Spokojna, ul. Łuczniczki. ul. Koralowa) i zatoki autobusowej.

Obecnie kontynuowane są prace przy torowisku i jezdni ul. Toruńskiej od strony ogródków działkowych.

Zgodnie z zapisami umowy firma Trakcja Spółka Akcyjna ma wykonać most tramwajowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do 15 grudnia 2023 roku
Roboty drogowe wraz z budową mostu drogowego mają zostać zrealizowane natomiast do 29 lutego 2024 roku (z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie).