armii-k-3Zakończyły się próby obciążeniowe nowego wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej.

Trwają prace przy chodniku, drodze rowerowej a także oświetleniu i montażu barier.

Już niebawem trasa zostanie udostępniona kierowcom.


armii-k-5W ubiegłym tygodniu na wiadukcie ułożona została nawierzchnia z asfaltu lanego oraz warstwa ścieralna.
Obiekt przeszedł też próbne obciążenie.
Przeprowadzono pomiary statyczne oraz dynamiczne.

Teraz czekamy na wyniki pomiarów.
Jeśli testy wypadły pozytywnie a pogoda pozwoli kontynuować prace bez zakłóceń, to obiekt udostępnimy kierowcom jeszcze w sierpniu.

armii-k-7W tym tygodniu na obiekcie układana jest nawierzchnia drogi rowerowej oraz montowane jest oświetlenie i bariery ochronne.
Trwają też prace przy nowych schodach i nasypach.
Wykonawcę czeka jeszcze m.in. malowanie oznakowania poziomego.

Docelowo powstaje „lustrzane odbicie" obiektu istniejącego po stronie wschodniej oddanego do użytku przed 3 laty.

armii-k-4Inwestycja kosztuje 29 mln zł.
Po odbiorach będzie na długiej, 15-letniej gwarancji.

Wykonawcą wybranym w drodze przetargu jest firma Mostostal Kielce, która wcześniej przebudowała między innymi wiadukt Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy łączący Wyżyny ze Wzgórzem Wolności.armii-k-6