per-fin-3Samochody i tramwaje jeżdżą już nowymi mostami pomiędzy ul. Fordońską i Toruńską.
Wykonawca kontynuuje pracuje przy układaniu nawierzchni oraz budowie nowych chodników i rowerowych dróg.
Od strony uczelni powstaje zejście na planowane bulwary a przy ul. Perłowej trwa rozwieszanie sieci trakcyjnej.

Zakończenie robót coraz bliżej. 

per-fin-6Na początku listopada br. udostępnione dla ruchu został most drogowy i tramwajowy. Dotychczasowa przeprawa została zamknięta, dzięki czemu wykonywane mogą być najazdy na obiekt. Od strony ul. Fordońskiej (przy uczelni) układane są dolne warstwy nawierzchni oraz kontynuowane są roboty kanalizacyjne od strony ul. Toruńskiej.

Na ul. Fordońskiej ułożona została docelowa nawierzchnia.
W tym tygodniu warstwa ścieralna nawierzchni będzie układana też na ul. Łęczyckiej.
Przy sprzyjającej pogodzie zostanie wymalowane oznakowanie poziome.

per-fin-2Rowerem przez most i skrzyżowania
Od strony ul. Toruńskiej przy moście prowadzone są prace na ciągach pieszych i rowerowych w obrębie całego skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego.
Droga rowerowa będzie poprowadzona po nowym moście.

W ramach aktualnie prowadzonej inwestycji, wykonywane jest też połączenie ścieżek pieszo-rowerowych od strony uczelni z planowanym bulwarem nad Brdą 
Drogi rowerowe wykonywane są także wokół skrzyżowania ul. Toruńskiej i Perłowej.

per-fin-1Tramwaje wkrótce wrócą na Perłową
W ubiegłym tygodniu zamknięte zostało torowisko od ronda Toruńskiego w kierunku mostu.
Pozwola to prowadzić prace przy rozwieszaniu sieci trakcyjnej na ul. Toruńskiej w kierunku ul. Perłowej.

W tym tygodniu wykonawca (przy sprzyjającej pogodzie) ułoży ostatnią warstwę nawierzchni na północnej jezdni ul. Toruńskiej (od strony ogródków działkowych).

per-fin-7Po zakończeniu powyższych robót (II połowa listopada) wykonawca zacznie ubiegać będzie się o wymagane pozwolenia a po ich uzyskaniu, uruchomiony zostanie już docelowy układ linii z wykorzystaniem mostu tramwajowego nad Brdą i torowiska wzdłuż ul. Perłowej.

Kierowcom udostępnione zostanie natomiast północna jezdnia ul. Toruńskiej przy Perłowej i południowa jezdnia ul. Fordońskiej na wysokości nowych mostów.

per-fin-5Kontynuowane będą jeszcze prace przy układaniu nawierzchni przy „starym moście", roboty przy chodnikach oraz prace energetyczne przy oświetleniu i montażu sygnalizacji świetlnych.

Warto wiedzieć
Inwestycja o wartości prawie 170 mln finansowana jest z wykorzystaniem środków unijnych. W jej ramach powstały między innymi dwa mosty (drogowy i tramwajowy) oraz modernizowane są torowiska w rejonie ulic. Toruńskiej, Perłowej i Fordońskiej.

per-fin-8Mosty i skrzyżowania otoczy niebawem elegancka zieleń.
Pakiet nasadzeń obejmuje łącznie ponad 360 drzew i 1130 krzewów.

Zakończenie wszystkich prac firma Trakcja SA planuje na początku przyszłego roku.