mo-6Samochody i tramwaje już od dłuższego czasu jeżdżą nowymi mostami pomiędzy ul. Fordońską i Toruńską.
Obecnie pomimo trudnych warunków pogodowych, wykonawca kontynuuje prace remontowe na „starej" przeprawie.
Do wykonania pozostają jeszcze ostatnie odcinki chodników i dróg rowerowych.
Zakończenie robót coraz bliżej.

mo-2Na dotychczasowej przeprawie mostowej, wykonywane są obecnie prace remontowe oraz docelowe najazdy na obiekt.
Do wykonania pozostała też droga dojazdowa do uczelni i zjazd na pobliskie bulwary.

Po drugiej stronie ulicy Fordońskiej (po stronie północnej), trwają nadal roboty gazowe w obszarze chodnika.

Pod koniec ubiegłego roku wykonane zostały zatoki autobusowe i perony przystankowe.  Gdy tylko pogoda pozwoli będzie mozna jeszcze kontynuować roboty na ciągach pieszych i rowerowych. Przy ul. Toruńskiej i Fordońskiej pozostały do wykonania już tylko krótkie ich odcinki.

mo-1Od strony ul. Toruńskiej przy moście zakończone zostały roboty kanalizacyjne. 
Przy sprzyjających warunkach pogodowych będzie tu układana już docelowa nawierzchnia.
Jej wykonanie pozwoli uruchomić sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Toruńską.
Pod obiektami zostanie wykonana jeszcze droga techniczna.

Przy wyższych temperaturach wymalowane zostanie też docelowe (grubowarstwowe) oznakowanie poziome w obrębie całej zrealizowanej inwestycji.

mo-4Pod koniec ubiegłego roku tramwaje wróciły na ul. Perłową. Uruchomione zostały też pobliskie sygnalizacje świetlne.
Od połowy stycznia montowane będą jeszcze na przystankach ekrany przeciwbłotne.
Do wykonania są też drobne prace wykończeniowe.

Warto pamiętac, że w obrębie nowych mostów i wszystkich skrzyżowań pojawi się docelowo elegancka zieleń.
Pakiet nasadzeń obejmuje łącznie ponad 360 drzew i 1130 krzewów.
Część tych prac została już wykonana jesienią ubiegłego roku.

mo-5Warto wiedzieć
Inwestycja o wartości prawie 170 mln finansowana jest z wykorzystaniem środków unijnych. W jej ramach powstały między innymi dwa mosty (drogowy i tramwajowy) oraz zmodernizowane zostały torowiska w rejonie ulic Toruńskiej, Perłowej i Fordońskiej.

Zakończenie wszystkich prac (przy sprzyjającej pogodzie) firma Trakcja SA planuje na koniec lutego bieżącego roku.