luty-3Dzięki poprawie warunków pogodowych, wykonawca kontynuuje prace remontowe na „starej" przeprawie mostowej.
Wykonywane są też ostatnie odcinki chodników i dróg rowerowych.

Rozpoczęły się pierwsze prace porządkowe i wykończeniowe.
To już ostatni etap robót, po którym będzie można rozpocząć prace odbiorowe.

luty-4Samochody i tramwaje już od dłuższego czasu jeżdżą nowymi mostami pomiędzy ul. Fordońską i Toruńską.
Obecnie przy dotychczasowej przeprawie mostowej, wykonywane są prace remontowe oraz docelowe najazdy na obiekt od strony ul. Toruńskiej i Fordońskiej.
Układane są warstwy podbudowy a przy sprzyjających warunkach pogodowych i możliwościach technicznych (uruchomienie wytwórni mas bitumicznych) układana będzie docelowa nawierzchnia.
Wykonanie powyższych prac, pozwoli uruchomić sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Toruńską.

luty-2Na "starej przeprawie" zdemontowane zostały wszystkie bariery i balustrady, które zostaną wymienione na nowe.
Pod mostami wykonywane są natomiast prace ziemne i porządkowe.
Kontynuowana jest też budowa dróg technicznych.

Po drugiej stronie ulicy Fordońskiej (po stronie północnej), trwają roboty gazownicze w obszarze chodnika.

luty-5Pod koniec ubiegłego roku wykonane zostały zatoki autobusowe i perony przystankowe.
W minionym tygodniu na wszystkich przystankach montowane były natomiast ekrany przeciwbłotne.

W obszarze całej inwestycji wykonywane są też ostatnie prace na ciągach pieszych i rowerowych.
Budowane są też schody prowadzące na nasyp mostu.

luty-1Na całym terenie zrealizowanej inwestycji prowadzone są prace porządkowe w pasie zieleni.
Przy wyższych temperaturach wymalowane zostanie też docelowe (grubowarstwowe) oznakowanie poziome w obrębie całej zrealizowanej inwestycji.

W minionym tygodniu prace wykończeniowe i porządkowe były też prowadzone w obrębie torowiska ul. Perłowej.
W najbliższych dniach wykonany tam będzie jeszcze montaż oświetlenia peronów tramwajowych.

Zakończenie wszystkich prac (przy sprzyjającej pogodzie) firma Trakcja SA planuje na koniec lutego bieżącego roku.

luty-8Warto wiedzieć
Inwestycja o wartości prawie 170 mln finansowana jest z wykorzystaniem środków unijnych.
W jej ramach powstały między innymi dwa mosty (drogowy i tramwajowy) oraz zmodernizowane zostały torowiska w rejonie ulic Toruńskiej, Perłowej i Fordońskiej.