leczycka-3Podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który przeprowadzi remont ul. Łęczyckiej.
Pojawi się nowa nawierzchnia i chodniki. Przebudowane zostaną też wjazdy na posesje.
Dokumentacja jest już gotowa.
Ruszają prace budowlane.

leczycka-4Zadanie obejmuje remont ulicy Łęczyckiej na odcinku od ulicy Kamiennej do ulicy Curie-Skłodowskiej oraz od ulicy Curie-Skłodowskiej do ulicy Fordońskiej.
W ramach realizowanych robót wymienione zostaną krawężniki oraz przebudowany zostanie chodnik po stronie zachodniej - w stronę Kamiennej.
Wyremontowane zostaną wjazdy na posesję wzdłuż ulicy Łęczyckiej na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Curie-Skłodowskiej

Wykonawcą robót jest firma STRABAG Sp. z o.o.
Koszt zadania to ponad 7,5 mln zł.
Prace zakończą się jesienią bieżącego roku.

Trwa przygotowanie czasowej organizacji ruchu.
O zmianach będziemy informować w kolejnych komunikatach.

leczycka-1Pragniemy zauważyć, że obecnie realizowane zadanie nie obejmuje przebudowy skrzyżowania na ul. Łęczyckiej z Curie-Skłodowskiej oraz chodnika po wschodniej stronie Łęczyckiej.
Docelowo bowiem planowana jest tam budowa ciągu pieszo-rowerowego, który połączy się z trasą rowerowa planowaną też w ciągu ul. Curie - Skłodowskiej.
Dla tego zadania trwają już prace projektowe.