Aktualności

Czytaj więcej...
Miniony rok nie sprzyjał profilowaniu nawierzchni dróg gruntowych.

Czytaj więcej...
Przypominamy, że po wykonaniu naprawy mostu na ulicy Mińskiej z przeprawy mogą korzystać auta do 2,5 tony.

Czytaj więcej...
Od tygodnia wykonawca remontu ulicy Saperów, kontynuuje roboty rozpoczęte jeszcze w minionym roku.

Czytaj więcej...
ale mamy pierwsze podsumowania ile nas do tej pory kosztowało samo posypywanie jezdni, bez kosztów ręcznego odśnieżania i posypywania piaskiem chodników.