Aktualności

Czytaj więcej...Z informacji uzyskanych w dniu 22 bm. od Wykonawcy przebudowy układu drogowego firmy Betpol S.A. działającego na rzecz Inwestora firmy IKEA planowane jest od 29.08.2014 roku rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem przyczółków oraz budową tymczasowych wiaduktów w ciągu ul. Fordońskiej (nad ul. Rejewskiego) które zostaną wykorzystane do przeniesienia ruchu z ul. Fordońskiej na czas realizacji przebudowy węzła drogowego w tym rejonie.

Załączniki:
Pobierz plik (4122_611a_ Zmiany w org ruchuIKEA+TRAMWAJ rozp. 29.08.2014 z wiaduktami.pdf)Rysunek poglądowy zmian 1[ ]219 kB
Pobierz plik (4122_611a_Rys poglądowy zmiany IKEA+Tramwaj z wiaduktami szczegół A.pdf)Rysunek poglądowy zmian 2[ ]187 kB

 

Czytaj więcej...

W nawiązaniu do informacji przekazanej przez wykonawcę prac rewitalizacyjnych na uliczkach Starego Rynku – uprzejmie informujemy, że korekcie ulegną terminy zakończenia prac na ulicach: Spichlernej, Trybunalskiej i Jezuickiej - na odcinku od ulicy Długiej do ulicy Niedźwiedzia, spowodowane opóźnieniem dostaw materiału do wykonania chodników z płyt kamiennych.


Jednocześnie informujemy, że w związku z zapowiedzianym przez Wykonawcę opóźnieniem, niezwłocznie przystąpiliśmy do uruchomienia procedury naliczenia kar umownych wynikających ze zmian w harmonogramach robót.

Również tablice informujące o liczbie pozostałych dni do końca robót zostaną skorygowane do aktualnej wartości.

Załączniki:
Pobierz plik (Schemat ruchu_Stare Miasto.pdf)Schemat ruchu_Stare Miasto.pdf[ ]145 kB

Czytaj więcej...Od dnia: 01.09.2014r. zostanie uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza za tramwaj, a od: 02.09.2014 zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ulica Gdańska na odcinku od ulicy Chodkiewicza do ulicy Kamiennej.

Załączniki:
Pobierz plik (Schemat ruchu_Gdańska.pdf)Schemat ruchu_Gdańska.pdf[ ]136 kB

Czytaj więcej...Na rondzie Bernardyńskim zostały zakończone prace związane z wymianą torów tramwajowych na podkładach żelbetowych oraz prace związane z wykonaniem nowej podbudowy betonowej pod nawierzchnię drogową od strony ulicy Toruńskiej.