Nakielska 11
W trakcie wakacji letnich, wykonawca budowy ronda, które połączy ze sobą m.in. ulice: Nakielską, Łochowską i Lisią rozpoczął prace.

W związku z kolejnym etapem budowy, poprosił o przekazanie ważnej informacji. Od 22.11.2018r. planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu od posesji przy ulicy Łochowskiej 59 do granicy miasta. Na wspomnianym odcinku jezdni przeniesie ruch pieszych na północną stronę ulicy Łochowskiej. Wprowadzi także ruch wahadłowy, sterowany sygnalizacją świetlną w obszarze ul. Nakielskiej 268.
Warto dodać, że do tej pory przebudował i wybudował nową infrastrukturę podziemną. Dobudował brakujące fragmenty kanalizacji deszczowej. Wykonał dodatkowe studnie i wpusty dla spływającej jezdnią wody. Ustawił nowe krawężniki. Ułożył fragmenty kostki granitowej. Zaniżył krawężniki przy przejściach dla pieszych dostosowując je do oczekiwań osób z dysfunkcją ruchu z czego skorzystają także rodzice z maluchami w wózkach. Ułożył również pierwsze warstwy masy bitumicznej.
Równolegle z robotami przy ulicy Nakielskiej, Łochowskiej i Lisiej, firma prowadzi prace przy budowie ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Łochowskiej. Ścieżkę połączy, ze szlakiem rowerowym w gm. Białe Błota.