Bydgoska
Trwa realizacja zadnienia pod nazwą: "Przebudowa ul. Bydgoskiej oraz remont fragmentów ulic w Bydgoszczy" w ramach zadania: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu-Etap I." Prace wchodzą w kolejny etap i tym samym wykonawca robót musi wprowadzić tymczasową organizację ruchu na ulicy Bydgoskiej. Zmiany obejmą odcinek ul. Bydgoskiej od ul. Frycza-Modrzewskiego do ul. Rynek. Roboty związane z demontażem krawężników rozpoczną się 04 marca.