Aktualności

Czytaj więcej...Remont ul. Brzozowej kończy pakiet tegorocznych modernizacji i remontów ulic. W 2014 roku udało się wyremontować ponad 20 odcinków miejskich dróg. To rekordowa liczba w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Prace te nie licząc dużych inwestycji kosztowały blisko 14 mln.

Czytaj więcej...Informujemy, że dnia 05 listopada br. (środa) nastąpi zamkniecie dla ruchu kołowego ulicy Farnej, na odcinku od wjazdu do Fary do ulicy Malczewskiego. Równocześnie nastąpi oddanie dla ruchu kołowego przebudowywanej w ramach I etapu odcinka ul. Farnej - od ul. Przyrzecze do wjazdu do Fary.

Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że na terenie Miasta Bydgoszczy obowiązuje zakaz umieszczania w pasie drogowym jakichkolwiek urządzeń stanowiących przeszkodę w poruszaniu się użytkowników dróg. Zakaz obejmuje także materiały wyborcze umieszczane na wiatach przystankowych i słupach oświetlenia ulicznego.

Czytaj więcej...Z informacji przekazanych przez Wykonawcę robót budowlanych związanych z realizacją linii tramwajowej do Fordonu - uprzejmie informujemy, że na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia – Orląt Lwowskich prace będą kontynuowane do dnia: 30.11.2014r.