Aktualności

Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że w związku z przebudową sieci ciepłowniczej od dnia: 22.07.2014 do: 13.08.2014 zmieniona zostanie organizacja ruchu na ul. 3-go Maja.

Czytaj więcej...Zawiadamiamy, że z powodu renowacji budynku przy Placu Kościeleckich 6 zajęty będzie chodnik w związku prowadzonymi pracami budowlanymi. W związku z tym należy się spodziewać utrudnionego ruchu pieszych. Przepraszamy za doznane niedogodności.

Czytaj więcej...Na rondzie Bernardyńskim zostały zakończone prace związane z wymianą torów tramwajowych na podkładach żelbetowych oraz prace związane z wykonaniem nowej podbudowy betonowej pod nawierzchnię drogową. W tej chwili trwa proces dojrzewania betonu, który potrwa do końca tygodnia. Ostatnim elementem do zakończenia pierwszego etapu remontu będzie wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej na wykonanej podbudowie betonowej. Po zakończeniu połówkowego remontu odcinka od ronda Bernardyńskiego w kierunku ulicy Toruńskiej, ruch samochodowy z ulicy Kujawskiej w kierunku ronda Jagiellonów zostanie prowadzony wyremontowanym odcinkiem i rozpoczną się prace na drugiej części torowiska i jezdni.

Czytaj więcej...Czasowa organizacja ruchu w rejonie ulic: Fordońska, Łowicka, Wiślana

Uprzejmie informujemy, że od dnia: 11.08.2014 do: 30.04.2015  prowadzone będą prace związane z przebudową układu drogowego przy centrum handlowym IKEA (przy południowej jezdni ul. Fordońskiej).