Aktualności

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że na czas trwania imprezy pn. „VII Bieg Mostami Bydgoszczy o Puchar JM Rektora UTP" planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na Trasie Uniwersyteckiej oraz w obrębie skrzyżowań Moniuszki-Sieńki-Ogińskiego, Jagiellońska-Ogińskiego i Wojska Polskiego-Trasa Uniwersytecka.
W dniu 20 czerwca br. od godz. 11.30 zostanie zamknięta dla ruchu kołowe-go Trasa Uniwersytecka. Start Biegu rozpocznie się o godz. 12.00, zakończenie biegu zaplanowano na godz. 13.30. Przywracanie ruchu będzie następowało po przebiegnięciu ostatnich zawodników.
Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne stosowanie się do cza-sowego oznakowania oraz poleceń służb porządkowych regulujących ruch w obrębie ulic objętych czasową organizacją ruchu. Za utrudnienia w ruchu uprzejmie przepraszamy.

Czytaj więcej...Informujemy, że od poniedziałku 22-06-2015r. w związku z budową drogi dojazdowej w rejonie marketu Lidl, rozpocznie się przebudowa fragmentu ul. Powstańców Warszawy.

W związku z prowadzonymi pracami nastąpi zwężenie jezdni i zamknięcie chodnika na ul. Powstańców Warszawy, na odcinku od ul. Gdańskiej do bocznego wjazdu na teren Stadionu Zawisza (kierunek ul. Zaświat). Chodnik będzie zamknięty po stronie marketu Lidl, a ruch pieszy skierowany na chodnik po drugiej stronie ulicy.

Uprzejmie informujemy, że w związku ze spodziewanymi kolejnymi zmianami w organizacji ruchu w rejonie Ronda Maczka została podjęta decyzja o przesunięciu likwidacji lewoskrętu z ul. Grunwaldzkiej w ul. Kraszewskiego.
Docelowa organizacja ruchu, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, zostanie wprowadzona z chwilą oddania do ruchu przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski w rejonie Węzła Zachodniego.

Informujemy, że na ul. Toruńskiej (odcinek od ul. Filmowej do ul. Smętnej) w terminie od 17.06.2015r. do 20.06.2015r. będzie wykonywany remont cząstkowy nawierzchni. Jezdnia w miejscu prowadzenia prac będzie zwężona do jednego pasa - ruch drogowy będzie sterowany ręcznie przez uprawnionych sygnalistów.