Aktualności

Czytaj więcej...Na rondzie Bernardyńskim zostały zakończone prace związane z wymianą torów tramwajowych oraz prace związane z wykonaniem nowej nawietrzni na połowie jezdni.
Od 11 sierpnia ruch kołowy w kierunku Ronda Jagiellonów odbywa się po wyremontowanej części jezdni i jednocześnie rozpoczęły się prace na drugiej połowie ulicy oraz torowiska tramwajowego.

Czytaj więcej...Problem odwodnienia skrzyżowania ul. Glinki z ul. Szpitalną zostanie rozwiązany w ramach prac związanych z odbudową ulicy Glinki na odcinku od ulicy Białostockiej do Parku Przemysłowego i do pętli autobusowej na ulicy Glinki.

Załączniki:
Pobierz plik (Schemat Glinki 3.jpg)Schemat przebudowy[ ]212 kB

Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że podczas wykonywania remontu ulicy Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Kossaka do ul. Biedaszkowo, wystąpiły utrudnienia, których nie można było wcześniej   przewidzieć. W trakcie prowadzenia prac ziemnych na opisywanym odcinku jezdni natrafiono na bardzo niestabilny grunt pod rozebranymi warstwami konstrukcyjnymi jezdni.

ZDMiKP informuje, że na terenie miasta Bydgoszczy prowadzone są prace związane z instalacją systemu zarządzania ruchem i transportem drogowym „Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy”.