Aktualności

Czytaj więcej...W związku z zakończeniem rewitalizacji kolejnych ulic przyległych do Starego Rynku, w poniedziałek 1 grudnia 2014 r., zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu.

W ramach nowej organizacji ruchu zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy na ulicy Malczewskiego na odcinku od ul. Farnej do ul. Grodzkiej. Na ul. Grodzkiej na odcinku od ul. Malczewskiego do ul. Mostowej również będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu. Ponadto tymczasowo, tj. do zakończenia prac na ulicy Tamka, na ulicy Przyrzecze (odcinek od skrzyżowania z ulicą Ku Młynom do ul. Długiej) pozostanie ruch jednokierunkowy w kierunku ulicy Długiej.

Na ulicy Przyrzecze przywrócony zostanie ruch jednokierunkowy od skrzyżowania z ulicą Ku Młynom w kierunku ulicy Farnej. Ulica Farna będzie ulicą jednokierunkową na odcinku od ulicy Przyrzecze do ulicy Malczewskiego. Ulica Jezuicka na odcinku od ulicy Niedźwiedzia w kierunku ulicy Farnej pozostaje ulicą jednokierunkową, podobnie jak odcinek ulicy Jezuickiej pomiędzy ulicą Niedźwiedzia w kierunku ulicy Długiej. Ulica Batorego pozostanie ulicą jednokierunkową do ulicy Niedźwiedzia. Ponadto ZDMiKP informuje, że zostaną wyznaczone stanowiska postojowe dla pojazdów zaopatrzenia np. na ulicy Niedźwiedzia i Jezuickiej oraz miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych bądź przewożących takie osoby na ulicy Farnej i Jezuickiej.

Dokładny schemat poruszania się po wskazanym obszarze przedstawia plan orientacyjny.

Czytaj więcej...Wykonawca robót budowlanych przy realizacji inwestycji – Budowa linii tramwajowej do Fordonu, poinformował nas, że prace na przejeździe kolejowym przez ul. Konduktorską będą prowadzone do dnia: 10.12.2014r. W związku z tym, w dalszym ciągu nie będzie możliwy przejazd pojazdów z ul. Pod Wiaduktem w kierunku ul. Konduktorskiej i ul. Inwalidów oraz w kierunku przeciwnym. Dojazd do ul. Konduktorskiej jest możliwy od ul. Fordońskiej i ul. Inwalidów.

Za utrudnienia w ruchu bardzo przepraszamy.

Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że od dnia: 25 listopada w godzinach od: 08:00 do 15:00 mogą nastąpić okresowe zamknięcia przejścia przez kładkę dla pieszych przy Operze Nova. Zamknięcia będą spwodowane wymianą pokładu kładki na nowy. Prace potrwają około dwóch tygodni. Spodziewany termin zakończenia prac to: 12 grudnia br.

Za utrudnienia Wszytkich serdecznie przepraszamy

Czytaj więcej...Aktualny harmonogram prac związanych z realizacją systemu ITS na terenie miasta Bydgoszczy w dniach 17-21 grudnia 2014 r.


1) Skrzyżowanie Chodkiewicza – Sułkowskiego – Ogińskiego
W dniach 17-20 grudnia br. na skrzyżowaniu Chodkiewicza – Sułkowskiego - Ogińskiego będzie modernizowana sygnalizacja świetlna. Podczas prac ekipy dokonają wymiany sygnalizatorów, sterownika sygnalizacji świetlnej oraz niezbędnego okablowania. Podczas prac sygnalizacja świetlna będzie odłączona od zasilania i na sygnalizatorach nie będą wyświetlane żadne sygnały dla pieszych, rowerzystów i kierowców. Ponadto, w obszarze skrzyżowania, wykonawca będzie montować pętle indukcyjne w nawierzchni jezdni, co będzie powodować okresowe jej zawężenia z zachowaniem przejazdu obok miejsca prac. 
Przewidywane utrudnienia: kilkuminutowe utrudnienia w ruchu pojazdów z zachowaniem przejazdów obok miejsca prac, ręczne sterowanie ruchem, utrudnienia na chodnikach i drogach rowerowych w obszarze skrzyżowania, wyłączona sygnalizacja świetlna.
Planowane włączenie zmodernizowanej sygnalizacji świetlnej w program trójkolorowy (stało czasowym) winno zostać wykonane najpóźniej w dniu 20.12.2014 roku

2) Rondo Wielkopolskie
Kontynuacja prac związanych z budową sygnalizacji świetlnej na rondzie Wielkopolskim (skrzyżowanie ulic Powstańców Wlkp. – Ogińskiego) - do dnia 21 grudnia br. Montaż sygnalizatorów, okablowania i sterownika sygnalizacji świetlnej.
Przewidywane utrudnienia: kilkuminutowe utrudnienia w ruchu pojazdów, praca z podnośnika, ręczne sterowanie ruchem, utrudnienia na chodnikach i drogach rowerowych w obszarze ronda.

3) Rondo Jagiellonów
W dniu 17 grudnia br. zostaną przeprowadzone prace polegające na przygotowaniu wykopów pod słupy sygnalizacyjne, a w nocy z 17 na 18 grudnia br. będzie prowadzona kontynuacja prac związanych z budową sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej. Prace w nocy będą polegać na montażu konstrukcji słupów sygnalizacji świetlnej i ich betonowaniu. Z uwagi na konieczność ustawiania słupów prace będą prowadzone w godz. 0.00 – 4.00 przy wyłączonej trakcji tramwajowej.
Przewidywane utrudnienia: kilkuminutowe zajęcia pasów ruchu w obszarze ronda, praca z podnośnika, ręczne sterowanie ruchem, utrudnienia na chodnikach i drogach rowerowych w obszarze ronda.

Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu prowadzonych robót.