Aktualności

Z informacji uzyskanych od wykonawcy prac prowadzonych przy realizacji linii tramwajowej do Fordonu – uprzejmie informujemy, że w dniach od: 17.04.2015r. do: 18.05.2015r. będą prowadzone roboty drogowe na północnej jezdni ul. Akademickiej na odcinku od ul. Jasinieckiej do ul. Mariana Rejewskiego. W związku z tym, zostanie zamknięty wjazd w ul. Akademicką od strony skrzyżowania ul. Mariana Rejewskiego – Akademicka – Matki Teresy z Kalkuty. Wjazd będzie możliwy w ul. Akademicką (na odcinku od ul. Jasinieckiej do ul. Mariana Rejewskiego) od strony ul. Fordońskiej przez ul. Jasiniecką oraz od ul. Czesława Lewińskiego. Część północna ul. Jasinieckiej (od strony ul. Pod Skarpą) będzie nieprzejezdna. Z ul. Jasinieckiej (od strony ul. Fordońskiej) jazda będzie umożliwiona jedynie w stronę wschodnią (do Fordonu) i zachodnią (do centrum).

Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

Z informacji przekazanych przez wykonawcę prac przy budowie linii tramwajowej do Fordonu, uprzejmie informujemy, że w dniach od: 17.04.2015r. do: 30.09.2015r. zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ul. Harcerska przy skrzyżowaniu z ul. Inwalidów – Lewińskiego. W związku z tym, dojazd do ul. Harcerskiej będzie poprowadzony północną częścią ul. Wyścigowej oraz sięgaczem ul. Wyścigowej biegnącym równolegle w stosunku do linii lasu.

Za utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy.

Z informacji otrzymanych od wykonawcy robót budowlanych przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy" - uprzejmie informujemy, że w dniach od: 27.04.2015r. do: 10.05.2015r. będzie zamknięty przejazd kolejowy pomiędzy ul. Inwalidów, a ul. Konduktorską. W związku z tym, dojazd do ul. Lewińskiego i ul. Inwalidów będzie poprowadzony od strony ul. Kamiennej.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Czytaj więcej...Z informacji otrzymanych od Inwestora Tramwaj Fordon Sp. z o.o. oraz Wykonawcy robót budowlanych, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że w dniach od 14.04.2015r do 14.05.2015 na ul. Andersa w pobliżu ul. Kleeberga na długości około 80m będzie wprowadzony ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.
Z uwagi na zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pracowników obsługujących budowę prosimy o bezwzględne stosowanie się do czasowego oznakowania w tym obszarze.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.