Aktualności

Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że na terenie Miasta Bydgoszczy obowiązuje zakaz umieszczania w pasie drogowym jakichkolwiek urządzeń stanowiących przeszkodę w poruszaniu się użytkowników dróg. Zakaz obejmuje także materiały wyborcze umieszczane na wiatach przystankowych i słupach oświetlenia ulicznego.

Czytaj więcej...Z informacji przekazanych przez Wykonawcę robót budowlanych związanych z realizacją linii tramwajowej do Fordonu - uprzejmie informujemy, że na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia – Orląt Lwowskich prace będą kontynuowane do dnia: 30.11.2014r.

Czytaj więcej...Od listopada br. kierowcy będą mogli korzystać z wyremontowanej przeprawy na ulicy Ku Młynom. Most zyskuje brukowaną nawierzchnię i granitowe płyty chodnikowe.

Czytaj więcej...Z informacji otrzymanych od Wykonawcy prac budowlanych prowadzonych przy budowie linii tramwajowej do Fordonu, uprzejmie informujemy, że w dniu: 23.10.2014r. zostanie zamknięta ul. Kleeberga przy skrzyżowaniu z ul. Andersa oraz ul. Andersena przy skrzyżowaniu z ul. Andersa.