Aktualności

Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że w dniach 21 i 28 marca oraz 11 i 18 kwietnia 2015, to jest w soboty, będą prowadzone badania parametrów parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy. Badania przeprowadzą pracownicy ZDMiKP we współpracy z firmą City Parking Group i będą one poległy na wykonywaniu zdjęć numerów rejestracyjnych pojazdów zaparkowanych na terenie SPP. Fotografie będą powtarzane co 15 minut, podczas jednego dnia, dla każdego miejsca parkingowego. Zebrane w ten sposób informacje pozwolą otrzymać dane dotyczące m.in. zajętości miejsc i rotacji pojazdów na terenie SPP.

Jak podaje wykonawca prac przy budowie linii tramwajowej do Fordonu – dnia 19.03.2015r. nastąpi przełożenie ruchu kołowego z czasowej jezdni ul. Władysława Andersa (na wysokości łącznika ul. GOPR) na wybudowany już układ.

Skrzyżowanie ulicy Władysława Andersa z łącznikiem ul. GOPR (małe rondo) jest skrzyżowaniem z ruchem okrężnym, zaś połączenie ul. GOPR z łącznikiem ul. GOPR - skrzyżowaniem równorzędnym.

Jednocześnie przypominamy, że ulica Wolna pozostanie już w układzie docelowym, tj. odcięta od ul. Władysława Andersa i nie będzie stanowić skrzyżowania z ul. Władysława Andersa.

Czytaj więcej...Informujemy, że w dniach od 19.03.2015 r. do 24.04.2015 r. będą wprowadzane kolejne etapy czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia – Orląt Lwowskich. Zmiany te będą wynikać z planowanych robót przy budowie linii tramwajowej do Fordonu.

Czytaj więcej...Informujemy o planowanych, dodatkowych utrudnieniach w ruchu, które pojawią się w rejonie Węzła Zachodniego od dnia. 23.03.2015 r.