Aktualności

Czytaj więcej...Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu zakończenia robót drogowych na ulicy Grodzkiej na dzień 18.10.2014r.
Zmiana terminu wynika z przedłużenia prac realizowanych przez KPEC Sp. z o.o., związanych z przebudową ciepłociągu na ulicy Grodzkiej.
Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Czytaj więcej...Informujemy, iż na czas trwania imprezy pn. „200 U-Rodziny Patrona Ulicy Augusta Cieszkowskiego" planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na ul. Cieszkowskiego oraz ul. Pomorskiej.
W dniach od 19.09.2014 roku od godz. 20.00 zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się na całej długości ul. Cieszkowskiego oraz na ul. Pomorskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszkowskiego do skrzyżowania z ul. Kwiatową. Natomiast w dniu 20.09.2014 roku od godz. 8.00 do 21.09.2014 roku do godz. 21.00 zostanie zamknięta dla ruchu ul.  Cieszkowskiego, a na ul. Pomorskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszkowskiego do skrzyżowa-nia z ul. Kwiatową zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w kierunku ul. Dworcowej.
Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne stosowanie się do cza-sowego oznakowania oraz poleceń służb porządkowych regulujących ruch w obrębie ulic objętych czasową organizacją ruchu. Za utrudnienia w ruchu uprzejmie przepraszamy.

Czytaj więcej...W związku z informacjami które uzyskaliśmy od spółki Tramwaj Fordon – uprzejmie informujemy, że dalsze etapy budowy linii Tramwaju do Fordonu wymagają zamknięcia dla ruchu kołowego i pieszego przejazdu kolejowego na ul. Inwalidów przy skrzyżowaniu ulic Lewińskiego – Harcerska – Inwalidów. Powyższa zmiana w organizacji ruchu zostanie wprowadzona w dniu 18.09.2014r. i będzie obowiązywała do dnia 20.10.2014r.

Czytaj więcej...Informujemy, że w godzinach porannych w dniu 19.09.2014r zostanie przełożony ruch kołowy z objazdu ulicami Wyścigowa – Startowa – Towarowa na jezdnię północną ul. Fordońskiej tj. w kierunku centrum. W ciągu ul. Startowej zostanie przywrócony ruch dwukierunkowy. Ul. Startowa będzie nieprzejezdna na wysokości pętli tramwajowej z uwagi na prowadzone w tym rejonie prace związane z budową linii Tramwajowej do Fordonu.