logo pck

 

Uprzejmie informujemy, że trwa akcja wymiany wkładek do legitymacji „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" uprawniających, na mocy uchwały Rady Miasta Bydgoszczy, do darmowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.
Pasażerowie, którzy posługują się wkładkami wydanymi do 31.12.2013 r. powinni niezwłocznie dokonać ich wymiany w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy przy ul. Warmińskiego 10.
Biuro czynne jest w dni robocze w godz. 7.00 do 15.00.
Informujemy, że nowe wkładki wydawane od 01.01.2014 r. oznaczone są serią MMXIII.