logotyp

Jak się będzie podróżować po Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym? Jakie i gdzie pojawią się nowe inwestycje infrastruktury transportowej: drogowej, kolejowej, autobusowej, tramwajowej i rowerowej? Co o nich sądzisz? Co byś proponował zmienić lub udoskonalić?
TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE I JEST DLA NAS WAŻNY!
TO TRANSPORT DLA CIEBIE!
Konsultacjom społecznym poddane zostaje "Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia" opracowywane w ramach Projektu: „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu".
Projekt realizowany jest przez Partnerstwo: Gmina Miasta Toruń (lider), Miasto Bydgoszcz, Powiat Bydgoski, Powiat Toruński, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Toruniu. Projekt o wartości 646 951 € dofinansowany jest z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w kwocie 549 909€ euro.
Mieszkańców Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zapraszamy na spotkania otwarte. Terminy i miejsca spotkań zostaną podane na plakatach i ulotkach.
Więcej informacji o Studium i konsultacjach społecznych zostanie podane w późniejszym terminie.