W najbliższym czasie planujemy dalszą rozbudowę infrastruktury rowerowej w naszym mieście. I tak, wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kraszewskiego do ronda Grunwaldzkiego wraz z rondem, wybudujemy ścieżki rowerowe po obu stronach ulicy o długości półtora kilometra każda. Inwestycja obejmie również przebudowę istniejącej drogi serwisowej na odcinku pół kilometra.
Kolejna ścieżka rowerowa powstanie wzdłuż ulicy Kruszwickiej na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do Placu Poznańskiego. Długość ścieżki będzie wynosiła pół kilometra. W ramach realizacji inwestycji wykonamy odcinkowe remonty chodników, jak również przebudujemy przystanki autobusowe w rejonie ronda Grunwaldzkiego.
Kolejny odcinek ścieżki wykonamy wzdłuż ulicy Marszałka Focha na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do mostów Solidarności.
Połączenia z bydgoskimi ścieżkami rowerowymi doczekają się również mieszkańcy Łochowa. Wzdłuż ulicy Łochowskiej na odcinku od granicy miasta do ulicy Nakielskiej dobudujemy, brakujący, kilometrowy odcinek ścieżki dla rowerów. Tym samym połączymy się z drogą rowerową ułożoną w ubiegłym roku na terenie gminy Białe Błota.
Ponadto, na ulicy Wiatrakowej na odcinku od ulicy Nowodworskiej do ulicy Zbożowy Rynek wyznaczymy kontrpas rowerowy..