Organizator: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,ul.Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz
Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 nr 5, poz. 13) Art. 22 ust. 1, punkt 2
Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych: usługi przewozowe na na liniach tramwajowych  funkcjonujących w ramach sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.
Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy :30.12.2014r.