Organizator: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011r. Nr 5 poz.13, Nr 28 poz. 143, Nr 87 poz. 484, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101,1271, 1529, z 2013 r. poz. 984.)

Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych: usługi przewozowe na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.

Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia: 02.03.2015r.