Organizator: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz
Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r.
o publicznym transporcie zbiorowym (DZ.U. 2011 nr 5 poz.13) Art. 22 ust.1,
punkt. 2.
Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych: usługi przewozowe
na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach sieci komunikacji miejskiej
w Bydgoszczy. Szacowany poziom wozokilometrów około 9.700.000 rocznie.
Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: 30.12.2013r.
Organizator: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz
Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r.o publicznym transporcie zbiorowym (DZ.U. 2011 nr 5 poz.13) Art. 22 ust.1,punkt. 2.
Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych: usługi przewozowena liniach autobusowych funkcjonujących w ramach sieci komunikacji miejskiejw Bydgoszczy. Szacowany poziom wozokilometrów około 9.700.000 rocznie.
Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: 30.12.2013r.