Ogłoszenie nr 1/2021

Nazwa i adres Organizatora: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz.

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2021.1371) Art. 22 ust. 1, punkt 2

Określenie rodzaju transportu: usługi przewozowe na liniach autobusowych  funkcjonujących w ramach sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.

Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: 26.11.2022.

Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: 9 lat