Organizator: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
ul.Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz
Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (DZ.U. 2010 nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182,
poz. 1228 )
Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych: usługi przewozowe
na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach sieci komunikacji miejskiej
w Bydgoszczy. Szacowany poziom wozokilometrów około 2.100.000 rocznie.
Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
16.12.2013r.

Organizator: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,ul.Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz
Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawozamówień publicznych (DZ.U. 2010 nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182,poz. 1228 )
Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych: usługi przewozowena liniach autobusowych funkcjonujących w ramach sieci komunikacji miejskiejw Bydgoszczy. Szacowany poziom wozokilometrów około 2.100.000 rocznie.
Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:16.12.2013r.