Organizator: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,ul.Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz
Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 nr 5 poz. 13) art. 22 ust. 1 punkt 2
Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych: usługi przewozowena na  liniach autobusowych funkcjonujących w ramach sieci komunikacji miejskiejw Bydgoszczy.
Przewidywana data bezpośredniegi zawarcia umowy :30.12.2013r.