W dniu 21.08.2017r. Zamawiający umieszcza w pliku poniżej informację o wyborze ofert dot. realizacji działań informacyjno-promocyjnych (promocja) dla Projektu pn.: "Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy".