W dniu 23.08.2017 r. Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza zapytanie ofertowe dotyczące wycinki drzew w ramach zadania pn.: „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową ulic Bernardyńskiej, Kujawskiej, Solskiego, Toruńskiej, Wojska Polskiego, Zbożowy Rynek i przebudową ulic przyległych.”