Opracowanie analizy porealizacyjnej dla inwestycji pn. "Rozbudowa ul.

Chodkiewicza na odcinku od ulicy Wawrzyniaka do ulicy Wyszyńskiego w Bydgoszczy",

który stanowi II etap inwestycji pod nazwą "Rozbudowa ul.

Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ula Wyszyńskiego w Bydgoszczy."

 

Na wniosek zainteresowanej strony  w dniu 30.08.2017r. zamieszcza się w celu równego traktowania potencjalnych oferentów:

- Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

- Decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Jednoczenie informując, że dla przedmiotu inwestycji nie było konieczności uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z powyższym przedłuża się termin składania ofert do dnia 06.09.2017 do godziny 12:00.

 

Na wniosek zainteresowanej strony w dniu 31.08.2017r. zamieszcza się w celu równego traktowania potencjalnych oferentów:

- Raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym nie ulega zmianie termin składania ofert.

Załączniki:
Pobierz plik (Decyzja ooś .pdf)Decyzja ooś .pdf[ ]1026 kB
Pobierz plik (Decyzja ZRID.pdf)Decyzja ZRID.pdf[ ]10259 kB
Pobierz plik (Raport oos.pdf)Raport oos.pdf[ ]5525 kB
Pobierz plik (zal 1 - opis przedmiotu.pdf)zal 1 - opis przedmiotu.pdf[ ]616 kB
Pobierz plik (zal 2,3,4.doc)zal 2,3,4.doc[ ]121 kB
Pobierz plik (zal 5 - wzor umowy.pdf)zal 5 - wzor umowy.pdf[ ]270 kB
Pobierz plik (zapytanie ofertowe.pdf)zapytanie ofertowe.pdf[ ]162 kB