W dniu 20.06.2018 Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami do niniejszego zapytania ofertowego

W dniu 21.06.2018 Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami do niniejszego zapytania ofertoweg