Zasady korzystania z systemu przesiadkowego A+T

 

 

Pasażerowie podróżujący komunikacją miejską do centrum miasta z Fordonu, Osowej Góry, Łęgnowa Wieś, Flisów i Zimnych Wód  mogą skorzystać z systemu przesiadkowego        A+T. Zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta cennikiem opłat, na określonych liniach i trasach  można podróżować do centrum  i odwrotnie na podstawie jednego biletu jednorazowego w tzw. systemie łączonym autobus plus tramwaj. Z „jednego biletu” w systemie A+T można korzystać poprzez jego skasowanie  po wejściu do pierwszego środka transportu i kontynuowaniu podróży w drugim pojeździe bez potrzeby powtórnego kasowania. Bilet ważny jest 60 minut od chwili skasowania.

 
Linie łączone w w systemie przesiadkowym A+T obejmują następujące linie i trasy:
 
70A +3T  - linię autobusową Nr 70  od pętli pn. Nad Wisłą lub pętli pn. Mariampol do pętli pn. Wyścigowa oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Wyścigowa do Ronda Grunwaldzkiego,
72A + 3T - linię autobusową Nr 72  od pętli pn. Tatrzańskie do pętli pn. Wyścigowa oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Wyścigowa do Ronda Grunwaldzkiego,
69A + 3T - linię autobusową Nr 69  od pętli pn. Tatrzańskie do ul. Bałtyckiej oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Wyścigowa do Ronda Grunwaldzkiego, ( od 27.04.2012 r.),  65A + 3T - linię autobusową Nr 65  od pętli pn. Mariampol do Ronda Fordońskiego oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Wyścigowa do Ronda Grunwaldzkiego,
74A + 3T - linię autobusową Nr 74  od pętli pn. Tatrzańskie do pętli pn. Wyścigowa oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Wyścigowa do Ronda Grunwaldzkiego,
71A + 3T - linię autobusową Nr 71  od pętli pn. Rekinowa lub pętli pn. Niklowa do Ronda Grunwaldzkiego oraz linię tramwajową Nr 3 od Ronda Grunwaldzkiego do pętli pn. Wyścigowa,
77A + 3T - linię autobusową Nr 77  od pętli pn. Niklowa do Ronda Grunwaldzkiego oraz linię tramwajową Nr 3 od Ronda Grunwaldzkiego do pętli pn. Wyścigowa,
73A + 6T - linię autobusową Nr 73  od pętli pn. Stomil do pętli pn. Łęgnowo oraz linię tramwajową Nr 6 od Ronda Toruńskiego do pętli pn. Bielawy,
76A + 6T - linię autobusową Nr 76  od pętli pn. Łęgnowo do Ronda Toruńskiego oraz linię tramwajową Nr 6 od Ronda Toruńskiego do pętli pn. Bielawy.
 
 • 70A +3T  - linię autobusową nr 70  od pętli pn. Nad Wisłą lub pętli pn. Mariampol do pętli pn. Wyścigowa oraz linię tramwajową nr 3 od pętli pn. Wyścigowa do przystanku Garbary,
 • 69A + 3T - linię autobusową nr 69  od pętli pn. Tatrzańskie do ul. Bałtyckiej oraz linię tramwajową nr 3 od pętli pn. Wyścigowa do przystanku Garbary,  
 • 65A + 3T - linię autobusową nr 65  od pętli pn. Mariampol do Ronda Fordońskiego oraz linię tramwajową nr 3 od pętli pn. Wyścigowa do przystanku Garbary
 • 74A + 3T - linię autobusową nr 74  od pętli pn. Tatrzańskie do pętli pn. Wyścigowa oraz linię tramwajową nr 3 od pętli pn. Wyścigowa do przystanku Garbary,
 • 71A + 3T - linię autobusową nr 71  od pętli pn. Rekinowa lub pętli pn. Niklowa do przystanku Garbary oraz linię tramwajową nr 3 od przystanku Garbary do pętli pn. Wyścigowa,
 • 77A + 3T - linię autobusową nr 77  od pętli pn. Niklowa do przystanku Garbary oraz linię tramwajową nr 3 od przystanku Garbary do pętli pn. Wyścigowa, 
 • 73A + 6T - linię autobusową nr 73  od pętli pn. Stomil do pętli pn. Łęgnowo oraz linię tramwajową nr 6 od pętli pn. Łęgnowo do pętli pn. Bielawy, 
 • 76A + 6T - linię autobusową nr 76  od pętli pn. Łęgnowo do Ronda Toruńskiego oraz linię tramwajową nr 6 od Ronda Toruńskiego do pętli pn. Bielawy.

   

   

  WAŻNE:

 1. Skasowany bilet w autobusach linii objętych systemem przesiadkowym tj. nr 70, 74, 65, 69, 71, 77 jest ważny tylko w tramwaju linii nr 3, a bilet skasowany w autobusach linii nr 73 i 76 jest ważny tylko w tramwaju linii nr 6 i odwrotnie.
 2. W przypadku wyłączenia z obsługi komunikacyjnej, z powodu remontów układu drogowego, części lub całości linii objętych systemem A+T wymienione zasady obowiązują na liniach zastępczych, na odcinkach obsługujących ten system.

      UWAGA:  

   W związku ze zmianą od 23 listopada 2012 r. trasy linii tramwajowej nr 3 do pętli Rycerska przesiadanie się w ramach systemu A+T następować będzie na przystankach w obrębie skrzyżowania Focha / Garbary. Dotyczy to przesiadania się z tramwaju nr 3 na autobus nr 71 oraz nr 77 i odwrotnie.
Schemat systemu przesiadkowego A+T