Informujemy, że od 1 stycznia 2008 r. zakupiony w kasach spółki Przewozy Regionalne na stacjach w Bydgoszczy lub Toruniu bilet aglomeracyjny „BiT-City” na przejazd linią kolejową w relacji Toruń – Bydgoszcz i odwrotnie jest honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Bydgoszczy1 i Toruniu2 według następujących zasad:

 

Bilet Jednorazowy
Bilet miesięczny
- Podróżując na podstawie biletu aglomeracyjnego jednorazowego „BiT-City” w relacji Toruń– Bydgoszcz można korzystać przez 60 minut w czasie wskazanym na bilecie z dowolnych linii komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.
- Podróżując na podstawie biletu aglomeracyjnego jednorazowego „BiT-City” w relacji Bydgoszcz – Toruń można korzystać przez 60 minut w czasie wskazanym na bilecie z dowolnych linii komunikacji miejskiej w Toruniu.
- Podróżując na podstawie biletu aglomeracyjnego jednorazowego „BiT-City” w relacji Bydgoszcz – Toruń lub Toruń - Bydgoszcz można kupić łącznie lub do okazanego biletu jednorazowego bilet powrotny uprawniający do korzystania przez 60 minut, w czasie wskazanym na bilecie z dowolnych linii komunikacji miejskiej w Toruniu i Bydgoszczy.
- Podróżując na podstawie biletu aglomeracyjnego miesięcznego imiennego „BiT-City” w relacji Toruń – Bydgoszcz (tam i z powrotem) można korzystać z jednej dowolnej linii dziennej wskazanej na bilecie odpowiednio w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy lub w Toruniu albo łącznie w Bydgoszczy i Toruniu.

1 - dotyczy stacji: Bydgoszcz Główna, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Bielawy, Bydgoszcz Wschód, Bydgoszcz Łęgnowo 2 – dotyczy stacji: Toruń Główny, Toruń Miasto, Toruń Wschodni

Wysokość cen aglomeracyjnych biletów „BiT-City”
uwzględniających prawo do korzystania ze środków komunikacji miejskiej w Bydgoszczy i Toruniu
Rodzaj biletu
Rodzaj taryfy
Honorowane w MZK Toruń
Honorowane w ZDMiKP Bydgoszcz
Honorowane w MZK Toruń i ZDMiKP Bydgoszcz
Jednorazowy
Normalna
ulga 37%
ulga 51%
12,00 PLN
7,56 PLN
5,88 PLN
12,00 PLN
7,56 PLN
5,88 PLN
 


Miesięczny
Normalna
ulga 37%
ulga 49%
310,00 PLN
158,10 PLN
151,90 PLN
310,00 PLN
158,10 PLN
151,90 PLN
370,00 PLN
188,70 PLN
181,30 PLN

- Ceny obowiązują od 12.02.2021 r.