Sieć na pięć

Od stycznia 2016 r., w związku z uruchomieniem nowej trasy tramwajowej do Fordonu, planowane jest wprowadzenie wielu zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Zaprojektowany, nowy układ komunikacji zakłada zwiększenie znaczenia obsługi pasażerskiej z wykorzystaniem tramwajów. W związku z tym, niezbędna jest też korekta układu linii autobusowych.

SIEĆ NA PIĘĆ:
- 55 linii komunikacyjnych,
- "piątka" główną linią tramwajową do Fordonu,
- częstotliwość kursów wszystkich linii podzielna przez 5 - przejrzysty rozkład jazdy,
- 5-minutowa częstotliwość kursów na trasie Fordon - centrum,
- 10 regularnych linii tramwajowych (2x5).

 

W dniach 12 – 25.10.2015 r. projekt planowanych zmian w sieci połączeń został wyłożony do publicznego wglądu mieszkańcom Miasta Bydgoszczy. Wnioski dotyczące propozycji zmian w przedłożonym projekcie były przyjmowane drogą elektroniczną i tradycyjną w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej od dnia 12 października do dnia 25 października 2015 r.

We wniosku, oprócz zakresu proponowanych zmian, należało wskazać ich uzasadnienie. W związku z koniecznością zbilansowania budżetu na realizację przewozów transportu publicznego w Bydgoszczy, proponowane zmiany nie mogły skutkować kolejnym zwiększeniem poziomu zaplanowanej pracy przewozowej.

Rozpatrywane były wnioski kompletne zawierające pełne dane kontaktowe do osoby (lub stowarzyszenia / firmy) składającej wniosek, tj. imię i nazwisko (nazwa stowarzyszenia / firmy wraz z podpisem osoby reprezentującej jednostkę), adres zamieszkania, kontaktowy numer telefonu oraz w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną, adres e-mail.

Łącznie, w wyżej wymienionym terminie, złożono 230 kart konsultacyjnych zawierających 525 wniosków i propozycji. Wnioski w przeważającej większości akceptowały proponowane zmiany oraz dotyczyły wprowadzenia korekt w projekcie związanych z indywidualnymi potrzebami Zainteresowanych. Złożone wnioski dotyczyły również dostosowania rozkładów jazdy do potrzeb zakładów pracy i szkół.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej przeanalizował wszystkie złożone wnioski. Po szczegółowym przeanalizowaniu oczekiwań mieszkańców zaktualizowano projekt dotyczący nowej sieci połączeń o możliwe (pod względem technicznym, jak i ekonomicznym) do wprowadzenia zmiany. Należy mieć na uwadze, że składane wnioski zawierały często sprzeczne i wykluczające się względem siebie sugestie i propozycje. Decyzja o ostatecznym kształcie zmian często była więc kompromisem pomiędzy możliwościami budżetowymi a oczekiwaniami większej grupy Zainteresowanych i były każdorazowo weryfikowane pod kątem wpływu na kompleksowy rozkład potoków pasażerskich na sieci komunikacyjnej.

W nawiązaniu do projektu wyłożonego do wglądu mieszkańcom Miasta Bydgoszczy wprowadzono następujące, podstawowe zmiany w projektowanej siatce połączeń.

Komunikacja tramwajowa:

 • zaprojektowano nowy układ komunikacji tramwajowej bazujący na 4 liniach trasowanych do dzielnicy Fordon oraz zmianie częstotliwości bazowych na 10 – 20 minut, zmiany tras linii tramwajowych:
  • linia nr 1: trasa bez zmian,
  • linia nr 2: relacja bez zmian, skierowana przez Babią Wieś,
  • linia nr 3: powrót na historyczną trasę z pętli Wilczak do pętli Łoskoń,
  • linia nr 4: zachowanie dotychczasowej trasy Glinki – Bielawy,
  • linia nr 5: skierowana na nową trasę z pętli Rycerska do pętli Łoskoń,
  • linia nr 6: trasa bez zmian,
  • linia nr 7: wydłużona do pętli Niepodległości,
  • linia nr 8: skierowana do pętli Rycerska,
  • uruchomienie linii nr 9 – szczytowej w relacji: Stomil – rondo Kujawskie,
  • uruchomienie linii nr 10 w relacji: Niepodległości – Las Gdański,
 • zwiększono częstotliwość kursów linii tramwajowych w godzinach wieczornych do 20 minut.

Komunikacja autobusowa:

 • wydłużono przebieg linii nr 83 do pętli Czyżkówko przez ul. Nad Torem i Deszczową,
 • wydłużono przebieg linii nr 61 z pętli Kapuściska (Mokra) do pętli Rekinowa przez węzeł Garbary,
 • wydłużono przebieg linii nr 77 z pętli Garbary do pętli Morska przez Mickiewicza, Powstańców Wielkopolskich,
 • zoptymalizowano ofertę przewozową na linii nr 71,
 • zachowano przebieg linii nr 79 do ul. Rycerskiej; w przeciwnym kierunku trasę skrócono do ul. Magnuszewskiej (Wyżyny),
 • na liniach autobusowych wprowadzono częstotliwość bazową: co 15 minut w godzinach szczytu, co 20 minut poza godzinami szczytu oraz co 30 minut w godzinach wieczornych,
 • trzy linie autobusowe będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością kursów co ok. 10 min. w ciągu dnia oraz co 20 min. wieczorem: 64, 68 i 79.

Szczegółowy opis zmian zaprezentowano w załączonym opisie.

Załączniki:
Pobierz plik (Opis podsumowanie.pdf)Opis zmian - 2016[ ]2119 kB
Pobierz plik (Schemat-2016-krzywe.pdf)Schemat topograficzny 2016[ ]2317 kB
Pobierz plik (Schemat-tr-2016.pdf)Schemat tramwajowy 2016[ ]363 kB