fot. Mateusz Machel

Uruchomiona 16 stycznia 2016 r. nowa linia tramwajowa do Fordonu spowodowała konieczność wprowadzenia zmienionego układu linii, nie tylko dla tramwajów, ale także dla autobusów.

Od momentu wprowadzenia zmian przez dwa tygodnie, zbieraliśmy od Państwa wszelkie sugestie, oczekiwania, uwagi. Uruchomiliśmy w tym celu specjalny adres poczty elektronicznej, dodatkową linię telefoniczną oraz zbieraliśmy informacje kontaktując się z Państwem bezpośrednio w tramwajach jadących po liniach do Fordonu. Jednocześnie obserwowaliśmy, kontrolowaliśmy i analizowaliśmy funkcjonowanie nowej sieci połączeń. Pod uwagę wzięliśmy m.in. poziom wykorzystania przez Pasażerów poszczególnych linii, funkcjonowanie nowej infrastruktury, czy założone w rozkładach jazdy czasy przejazdów.

Najwięcej pytań dotyczyło udzielenia informacji na temat nowych możliwości podróżowania po mieście. W celu ułatwienia wszystkim Pasażerom orientacji w nowych rozkładach jazdy oraz trasach linii komunikacji miejskiej z wyprzedzeniem (we współpracy z portalem www.jakdojade.pl) uruchomiliśmy wyszukiwarkę połączeń, która umożliwia dobre zaplanowanie podróży po 16 stycznia br.

Docierały do nas zarówno pozytywne, jak również negatywne opinie. Zdecydowana większość rozmów negatywnych dotyczyła żądania utrzymania dotychczas funkcjonujących połączeń komunikacją, głównie linii autobusowych nr 83 i 84. Przywołane linie autobusowe z dniem 16 stycznia br. zostały zastąpione nowymi liniami tramwajowymi nr 3, 5, 7 i 10. Na odcinkach nieobsługiwanych komunikacją tramwajową zaplanowaliśmy możliwość korzystania z pozostałych linii autobusowych, m.in. linii nr 69 i 89 na nowych trasach przez Bartodzieje, czy linii nr 83 na wydłużonej trasie przez ul. Kamienną i Pileckiego do Czyżkówka. Po uruchomieniu linii tramwajowej do Fordonu ze względów logistycznych, ale przede wszystkim finansowych nie było uzasadnienia dla ponoszenie dodatkowych kosztów na poziomie 13 milionów złotych rocznie na utrzymanie linii autobusowych nr 83 i 84 w dotychczasowej formie.

Wiele próśb dotyczyło też minutowych przesunięć konkretnych kursów.

W innych prośbach były wyrażane oczekiwania dotyczące połączeń bezpośrednich. Niestety nie we wszystkich przypadkach możemy spełnić przywołane oczekiwanie. Nie ma miasta, w którym każdy mieszkaniec z dowolnego miejsca, jednym środkiem transportu może dojechać w drugie, dowolne miejsce w mieście. Nowa sieć połączeń w Bydgoszczy została tak zaprojektowana, żeby przywołany warunek spełnić w zdecydowanej większości podróży w oparciu o jedną przesiadkę.

WIĘCEJ AUTOBUSÓW

Po przeprowadzeniu pierwszych analiz i zgłoszeń od Pasażerów korzystających z naszych usług oraz weryfikacji możliwości technicznych, jak i ekonomicznych, wprowadziliśmy korekty w rozkładach jazdy, m.in.:

  • wprowadziliśmy dodatkowe kursy w godzinach szczytu i minutowe korekty rozkładów jazdy na liniach autobusowych nr 55, 56, 61, 62, 64, 65, 71, 74, 77, 89,
  • wydłużyliśmy przebieg linii autobusowej nr 79 do pętli Glinki,
  • wprowadziliśmy dodatkowy autobus przegubowy do obsługi linii autobusowej nr 77.

Korekty autobusowych rozkładów jazdy dotyczyły głównie uruchomienia i przesunięć kursów w godzinach porannych. Wprowadzone korekty miały na celu usprawnienie dojazdów do pracy przed godziną szóstą.

TRAMWAJEM NA CZAS

W II połowie stycznia przeprowadziliśmy także szczegółową analizę czasów przejazdu tramwajów. Nie mogliśmy tego zrobić przed rozpoczęciem kursowania linii na nowych trasach do Fordonu. Podczas planowania rozkładów jazdy uwzględniamy wiele różnych czynników, począwszy od średniej prędkości jazdy tramwaju, dystansu pomiędzy przystankami, liczby pasażerów korzystających z określonych przystanków w poszczególnych porach dnia, a skończywszy na możliwościach technicznych nowego taboru. Nie wszystkie dane, którymi się posiłkujemy były dokładnie znane przed uruchomieniem linii.

Już w pierwszych dniach funkcjonowania nowych linii tramwajowych okazało się, że zainteresowanie połączeniami jest znacznie większe niż wcześniej przewidywano, mimo to, że łączna częstotliwość kursów i pojemność taboru została przez nas zwiększona w stosunku do stanu sprzed 16 stycznia 2016 r.

Przeprowadzone pomiary i obserwacje pozwoliły wprowadzić korekty do tramwajowych rozkładów jazdy. Niezbędne także okazało się wprowadzenie do rozkładu jazdy dwóch dodatkowych pociągów tramwajowych, które poprawiły punktualność kursów na liniach nr 4 i 5. Prowadzone obecnie obserwacje wykazały, że tramwaje od 1 lutego br. kursują punktualnie i bez większych odstępstw od nowego rozkładu jazdy.

Wprowadziliśmy także dwa dwuwagonowe pociągi do obsługi najbardziej wykorzystanych kursów na linii tramwajowej nr 7.

DOKŁADNA ANALIZA

W ciągu najbliższych miesięcy przeprowadzimy dokładne pomiary wykorzystania poszczególnych połączeń komunikacji miejskiej. Na podstawie zebranych danych opracujemy ewentualne korekty w ofercie przewozowej, które umożliwią jeszcze efektywniejszą organizację transportu miejskiego. Zmiany będziemy wprowadzali etapowo. Do tego czasu wprowadzane zmiany rozkładów jazdy czy tras, będą dotyczyły głównie zabezpieczenia potrzeb bieżących oraz dostosowania się do różnych zmian czasowych (obsługi imprez masowych, objazdów, zamknięć, itp.).

Wszystkim jeszcze raz dziękujemy za podpowiedzi i udział w dialogu.